Session trong PHP - AGOLA Session trong PHP - AGOLA

Một cách khác để làm dữ liệu có thể truy cập trên các trang khác nhau của toàn bộ một Website là sử dụng một PHP Session (phiên).

Một session tạo ra một file trong một thư mục tạm thời trên Server, nơi đã đăng kí các biến session và các giá trị của chúng được lưu trữ. Dữ liệu này sẽ có sẵn cho tất cả các trang trên site trong suốt quá trình truy cập trang đó.

Vị trí của file tạm thời được xác định bởi một cài đặt trong php.ini file được gọi là session.save_path. Trước khi sử dụng bất kì biến session nào, bạn phải chắc chắn rằng đã cài đặt đường dẫn này.

Khi một session bắt đầu, những điều sau sẽ xảy ra:

 • Đầu tiên, PHP tạo một định danh duy nhất cho session cụ thể đó, định danh này là chuỗi kí tự ngẫu nhiên của 32 số hexa, như 3c7foj34c3jj973hjkop2fc937e3443.
 • Một cookie được gọi là PHPSESSID sẽ được gửi tự động đến máy tính người dùng để lưu trữ chuỗi định danh session duy nhất ở trên.
 • Một file được tạo tự động trên Server trong thư mục tạm thời đã được chỉ định và nó mang tên của định danh duy nhất và được bắt đầu bằng sess_. Ví dụ như: sess_3c7foj34c3jj973hjkop2fc937e3443.

Khi PHP script muốn lấy giá trị từ một biến session, PHP tự động lấy chuỗi định danh session duy nhất này từ PHPSESSID cookie, sau đó tìm file mang tên đó trong thư mục tạm thời của nó, một xác thực có thể được hoàn thành bằng việc so sánh các giá trị đó.

Một session kết thúc khi người dùng tắt trình duyệt hoặc sau khi rời khỏi site này, Server sẽ chấm dứt session sau một thời gian đã định trước, thường là 30 phút.

Bắt đầu một PHP Session

PHP session rất đơn giản để bắt đầu bằng cách tạo một lời gọi đến hàm session_start(). Đầu tiên hàm này kiểm tra một session đã được bắt đầu hay chưa, nếu chưa thì nó sẽ bắt đầu một session. Lời gọi hàm session_start() này được đề nghị đặt ở đầu của trang.

Các biến session được lưu trữ trong mảng liên hợp là $_SESSION[]. Các biến này có thể được truy cập trong suốt vòng đời một session.

Ví dụ sau bắt đầu một session, sau đó đăng ký một biến có tên counter, được tăng lên mỗi khi trang được truy cập trong suốt vòng đời của nó.

Sử dụng hàm isset() để kiểm tra xem biến session được thiết lập hay chưa.

Đặt đoạn code này vào file test.php và load file này nhiều lần để xem kết quả:

<?php session_start(); if( isset( $_SESSION['counter'] ) ) { $_SESSION['counter'] += 1; }else { $_SESSION['counter'] = 1; } $msg = "Bạn đã vào trang ". $_SESSION['counter']; $msg .= " lần trong phiên này."; ?> <html> <head> <title>Thiết lập phiên PHP</title> </head> <body> <?php echo ( $msg ); ?> </body> </html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong b, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php, bạn load 10 lần thì kết quả thu được như sau:

Bn đã vào trang 10 ln trong phiên này.

Hủy một PHP Session

Session trong PHP có thể được hủy bằng hàm session_destroy(). Hàm này không cần bất kì tham số nào và một lời gọi đơn có thể hủy tất cả các biến session. Nếu bạn muốn hủy một biến session đơn, khi đó bạn sử dụng hàm unset() để hủy thiết lập một biến session.

Đây là ví dụ hủy thiết lập một biến session đơn.

<?php
 unset($_SESSION['counter']);
?>

Dưới đây là lời gọi hàm sẽ hủy tất cả biến session.

<?php
 session_destroy();
?>

Bật Auto Session trong PHP

Bạn không cần gọi hàm start_session() để bắt đầu một session khi một người dùng truy cập site của bạn, nếu bạn thiết lập biến session.auto_start thành 1 trong file php.ini.

Session mà không có cookie trong PHP

Sẽ có trường hợp khi người dùng không cho phép lưu trữ cookie trên máy của họ. Vì vậy, có một phương thức khác để gửi session ID cho trình duyệt.

Một cách khác, bạn có thể sử dụng hằng số SID, được định nghĩa khi session bắt đầu. Nếu Client không gửi một session cookie thích hợp, nó có form dạng session_name=session_id. Nếu không thì, nó mở rộng thành một chuỗi trống. Vì thế, bạn có thể nhúng nó vô điều kiện vào trong các URL.

Ví dụ sau minh họa cách đăng kí một biến và cách liên kết chính xác đến một trang khác thông qua SID.

<?php session_start(); if (isset($_SESSION['counter'])) { $_SESSION['counter'] = 1; }else { $_SESSION['counter']++; } $msg = "Bạn đã truy cập trang ". $_SESSION['counter']; $msg .= "lần trong phiên này."; echo ( $msg ); ?> <p> Để tiếp tục, bạn hãy click vào link sau: <br /> <a href = "nextpage.php?<?php echo htmlspecialchars(SID); ?>"> </p>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Bn đã truy cp trang 1 ln trong phiên này.
Để tiếp tc, bn hãy click vào link sau:

Hàm htmlspecialchars() có thể được sử dụng khi in SID để tránh các cuộc tấn công liên quan đến XSS.
Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Note : Mảng VPCS tức là các mảng bị Google cấm chạy chứ không phải là VPCS là đông Y, TPCN.. là VPCS ..=> Bitcoin.. tiền điện tử , bóng đá cá độ mới được gọi là VPCS còn đông Y , TPCN, hay thuốc sinh lý chạy bị Google khóa tức là bạn đang bị chạm tới điều kiện yêu cầu không cho phép khi chạy mảng liên quan đến sức khỏe ! Vậy làm thế nào để né nó ra hoặc chọn cách cào nào cho đúng với mảng bị giới hạn liên quan đến sức khỏe đó chứ không phải là mảng đó mảng VPCS ! Lên mạng search " Chính sách cá nhân hóa Google ads " để hiểu hơn về mảng liên quan đến sức khỏe => tức Google không cho phép nhà quảng cáo gợi lại nỗi đau của người bệnh liên tục....
 2. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 3. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 4. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 5. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
 6. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 7. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 8. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
 9. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 10. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 11. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 12. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 13. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 14. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 15. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 16. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 17. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 18. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 19. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 20. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 21. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 22. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
 23. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
 24. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
 25. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
 26. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
 27. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
 28. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm

Call Now Button
X