Cookie trong PHP - AGOLA Cookie trong PHP - AGOLA

Cookie là các text file lưu giữ trên Client và chúng được giữ với mục đích là theo dõi. PHP hỗ trợ các HTTP Cookie.

Có 3 bước để xác định người dùng trả về:

 • Script phía Server gửi một tập các cookie cho trình duyệt. Ví dụ: tên, tuổi, …
 • Trình duyệt lưu trữ thông tin này trên máy local để sử dụng trong tương lại.
 • Lần tiếp theo khi trình duyệt gửi bất cứ yêu cầu nào cho Web Server, nó sẽ gửi các thông tin cookie đó cho Server và Server sẽ sử dụng thông tin đó để xác định người dùng này.

Bài viết này sẽ chỉ bạn cách thiết lập cookie, cách truy cập vào chúng và cách xóa chúng.

Cấu trúc của một cookie

Cookie thường được thiết lập trong ở phần header của HTTP (mặc dù JavaScript cũng có thể thiết lập một cookie trực tiếp trên một trình duyệt). Một PHP script thiết lập một cookie có thể gửi các header trông giống như sau:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 04 Feb 2000 21:03:38 GMT
Server: Apache/1.3.9 (UNIX) PHP/4.0b3
Set-Cookie: name=xyz; expires=Friday, 04-Feb-07 22:03:38 GMT; 
 path=/; domain=quantrimang.com
Connection: close
Content-Type: text/html

Như bạn có thể thấy, Set-Cookie của cookie chứa cặp name/value, ngày giờ GMT, đường dẫn path, và một tên miền (domain). Tên và giá trị này sẽ là URL được mã hóa. Trường expires là một chỉ lệnh cho trình duyệt hãy “quên” cookie này sau thời gian đã cho.

Nếu trình duyệt này được định cấu hình để lưu trữ các cookie, nó sẽ giữ thông tin này đến khi hết hạn sử dụng. Nếu người dùng trỏ tới bất kì trang nào có đường dẫn path và domain giống với của cookie, nó sẽ gửi cookie này đến Server. Header của trình duyệt có thể thấy như sau:

GET / HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Mozilla/4.6 (X11; I; Linux 2.2.6-15apmac ppc)
Host: zink.demon.co.uk:1126
Accept: image/gif, */*
Accept-Encoding: gzip
Accept-Language: en
Accept-Charset: iso-8859-1,*,utf-8
Cookie: name=xyz

Sau đó, một PHP script sẽ có quyền truy cập vào cookie này bằng biến môi trường $_COOKIE hoặc $HTTP_COOKIE_VARS[], biến này giữ tất cả các name và value của cookie. Cookie ở trên có thể được truy cập bằng cách sử dụng $HTTP_COOKIE_VARS[“name”].

Thiết lập cookie bằng PHP

PHP cung cấp hàm setCookie() để thiết lập một cookie. Hàm này yêu cầu đến 6 tham số và nó nên được gọi trước thẻ <html>. Với mỗi cookie, hàm này phải được gọi riêng biệt.

setcookie(name, value, expire, path, domain, security);

Chi tiết từng tham số:

Name − Thiết lập tên của cookie và nó được lưu trữ trong một biến môi trường là HTTP_COOKIE_VARS. Biến này được sử dụng khi truy cập vào cookie.

Value − Thiết lập giá trị của biến name và nó là nội dung mà bạn thực sự muốn lưu trữ.

Expiry − Chỉ ra hạn sử dụng của cookie. Thời gian tính bằng giây từ 1/1/1970. Sau thời gian này, cookie sẽ không thể truy cập. Nếu tham số này không được thiết lập thì cookie sẽ tự động hết hiệu lực khi trình duyệt bị đóng.

Path − Xác định các thư mục mà cookie có hiệu lực. Một ký tự dấu gạch chéo duy nhất (/) cho phép cookie có hiệu lực đối với tất cả các thư mục.

Domain − Xác định tên miền. Tất cả các cookie chỉ có hiệu lực cho tên miền đã đưa ra.

Security − Nó có thể được thiết lập thành 1 để chỉ rằng Cookie này chỉ được gửi bằng truyền dẫn an toàn sử dụng HTTPS, ngược lại nếu thiết lập thành 0, nó có nghĩa rằng cookie có thể gửi bằng HTTP thông thường.

Ví dụ sau sẽ tạo 2 cookie là name và age, nó sẽ hết hạn sau 1 giờ.

<?php setcookie("name", "QTM", time()+3600, "/","", 0); setcookie("age", "18", time()+3600, "/", "", 0); ?> <html> <head> <title>Thiết lập cookie với PHP</title> </head> <body> <?php echo "Ví dụ thiết lập cookie"?> </body>
</html>

Truy cập cookie bằng PHP

PHP cung cấp rất nhiều cách để truy cập vào cookie. Cách đơn giản nhất là sử dụng biến $_COOKIE hoặc $HTTP_COOKIE_VARS. Ví dụ sau sẽ truy cập tất cả các cookie được thiết lập trong ví dụ trên.

<html> <head> <title>Truy cập cookie bằng PHP</title> </head> <body> <?php echo $_COOKIE["name"]. "<br />"; /* là tương đương với */ echo $HTTP_COOKIE_VARS["name"]. "<br />"; echo $_COOKIE["age"] . "<br />"; /* là tương đương với */ echo $HTTP_COOKIE_VARS["age"] . "<br />"; ?> </body> </html>

Bạn có thể sử dụng hàm isset() để kiểm tra xem cookie được thiết lập hay chưa.

<html> <head> <title>Truy cập cookie bằng PHP</title> </head> <body> <?php if( isset($_COOKIE["name"])) echo "Xin chào! " . $_COOKIE["name"] . "<br />"; else echo "Xin lỗi... Mình không quen nhau!" . "<br />"; ?> </body> </html>

Xóa cookie bằng PHP

Để xóa một cookie bạn nên gọi hàm setCookie() chỉ với tham số name nhưng nó không phải lúc nào cũng hoạt động tốt.

Các an toàn nhất để thiết lập cookie với một date mà chỉ rằng đã hết hạn sử dụng.

<?php setcookie( "name", "", time()- 60, "/","", 0); setcookie( "age", "", time()- 60, "/"

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 2. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 3. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 4. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 5. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 6. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 7. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 8. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 9. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 10. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 11. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 12. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 13. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 14. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 15. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 16. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 17. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 18. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 19. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
X