Gửi Email sử dụng PHP - AGOLA Gửi Email sử dụng PHP - AGOLA

PHP phải được định cấu hình một cách chính xác trong file php.ini với các chi tiết về cách hệ thống của bạn gửi email. Mở php.ini có sẵn trong thư mục /etc/ và tìm phần có bắt đầu với [mail function].

Người dùng Windows nên chắc chắn rằng có 2 chỉ thị được cung cấp. Cái đầu tiên được gọi là SMTP, nó định nghĩa địa chỉ email Server của bạn. Thứ 2 được gọi là sendmail_from, nó định nghĩa địa chỉ email của riêng bạn.

Cấu hình cho Windows trông giống như sau:

[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = smtp.secureserver.net

; For win32 only
sendmail_from = [email protected].com

Người dùng Linux cần cho PHP biết vị trí của ứng dụng sendmail. Đường dẫn path phải được xác định cho chỉ thị sendmail_path.

Cấu hình cho Linux sẽ kiểu như sau:

[mail function]
; For Win32 only.
SMTP =

; For win32 only
sendmail_from =

; For Unix only
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -t -i

Bây giờ chúng ta cùng thực hiện việc gửi Email bằng cách sử dụng PHP.

Gửi email văn bản đơn giản trong PHP

PHP sử dụng hàm mail() để gửi một email. Hàm này yêu cầu 3 tham số bắt buộc để xác định địa chỉ email người nhận, tiêu đề email và nội dung email, ngoài ra có thêm 2 tham số tùy chọn nữa.

mail( to, subject, message, headers, parameters );

Bảng dưới miêu tả các tham số này:

Tham số Miêu tả
to Bắt buộc. Chỉ ra địa chỉ email của người nhận
subject Bắt buộc. Chỉ ra tiêu đề của email. Tham số này không thể chứa kí tự newline (dòng mới)
message Bắt buộc. Chỉ ra nội dung của email. Các dòng phân cách nhau bởi một LF (n). Mỗi dòng không vượt quá 70 kí tự
headers Tùy ý. Xác định đầu đề bổ sung, như From, Cc và Bcc. Các đầu đề bổ sung nên được tách biệt với một CRLF (rn)
parameters Tùy ý. Xác định một tham số bổ sung cho chương trình gửi mail

Ngay khi hàm mail được gọi, PHP sẽ gửi email này, sau đó nó sẽ trả về true nếu thành công và false nếu thất bại.

Bạn có thể chỉ định nhiều người nhận bằng cách gán một list địa chỉ email của người nhận, phân tách nhau bằng dấu phẩy (,) cho tham số đầu tiên của hàm mail().

Gửi email HTML trong PHP

Khi bạn gửi một thư văn bản sử dụng PHP, tất cả nội dung sẽ được xử lý như văn bản đơn giản. Thậm chí nếu bạn thêm các thẻ HTML trong một email văn bản, nó sẽ hiển thị như văn bản thông thường và các thẻ HTML sẽ không được định dạng theo cú pháp HTML. Tuy nhiên, PHP cung cấp tùy chọn gửi email HTML như một email HTML thực sự.

Khi gửi một thông điệp email, bạn có thể xác định một phiên bản Mime, kiểu nội dung và tập kí tự để gửi một email HTML.

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ gửi một email HTML tới [email protected] sao chép nó sang [email protected] Bạn có thể code chương trình này dưới dạng: Người dùng sẽ nhập vào tất cả nội dung và sau đó nó sẽ gửi email đi.

<html> <head> <title>Gửi email sử dụng PHP</title> </head> <body> <?php $to = "[email protected]"; $subject = "Đây là tiêu đề email"; $message = "<b>Đây là nội dung email.</b>"; $message .= "<h1>Chúc ngày mới tốt lành!</h1>"; $header = "From:[email protected] rn"; $header .= "Cc:[email protected] rn"; $header .= "MIME-Version: 1.0rn"; $header .= "Content-type: text/htmlrn"; $retval = mail ($to,$subject,$message,$header); if( $retval == true ) { echo "Email đã gửi thành công..."; }else { echo "Email không gửi được..."; } ?> </body> </html>

Gửi đính kèm cùng Email trong PHP

Để gửi một email với nội dung hỗn hợp thì cần thiết lập header Content-type thành multipart/mixed. Sau đó văn bản và phần đính kèm có thể được xác định bên trong các ranh giới (boundary).

Một boundary được bắt đầu với 2 dấu gạch ngang theo sau bởi một số duy nhất mà không thể xuất hiện trong nội dung của email. Hàm md5() của PHP được sử dụng để tạo một số hexa 32 chữ số và là số duy nhất. Boundary cuối cùng biểu thị phần cuối cùng của email cũng phải kết thúc với hai dấu gạch nối.

<?php // Đây là các biến quan trọng phải có $from = $_REQUEST["from"]; $emaila = $_REQUES
Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 2. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 3. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 4. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
 5. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 6. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 7. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
 8. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 9. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 10. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 11. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 12. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 13. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 14. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 15. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 16. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 17. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 18. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 19. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 20. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 21. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
 22. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
 23. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
 24. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
 25. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
 26. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
 27. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
X