PHP cho Lập trình viên C - AGOLA PHP cho Lập trình viên C - AGOLA

Cách đơn giản nhất để nghĩ về PHP là giống như C được thông dịch để có thể nhúng vào các tài liệu HTML. PHP khá giống C, ngoại trừ các biến không định kiểu, các thư viện cho riêng Web có sẵn, và mọi thứ được móc nối trực tiếp đến Web Server yêu thích của bạn.

Cú pháp các lệnh và định nghĩa hàm là khá tương tự, ngoại trừ việc luôn phải có $ trước tên biến và hàm không yêu cầu nguyên mẫu riêng rẽ.

Dưới đây là một số điểm giống nhau và khác nhau giữa PHP và C:

Điểm giống nhau giữa PHP và C

Cú pháp − Nói chung, cú pháp PHP cũng giống như trong C: Code là không phân biệt khoảng trống (blank), lệnh được kết thúc bằng dấu chấm phảy, việc gọi hàm có cùng cấu trúc (my_function(expression1, expression2)), và dấu ngoặc nhọn ({and}) tạo các khối lệnh. PHP hỗ trợ các comment kiểu C và C ++ (/* */ cũng như //), kiểu Perl và Shell-script (#).

Toán tử − Các toán tử gán (=, + =, * =, …), các toán tử, toán tử logic (&&, ||, !), toán tử so sánh (<,>, <=, >=, ==, !=), và các toán tử số học cơ bản (+, -, *, /,%) vận hành trong PHP như cách chúng làm trong C.

Cấu trúc điều khiển − Các cấu trúc điều khiển cơ bản (if, switch, while, for) vận hành như cách chúng làm trong C, bao gồm việc hỗ trợ break và continue. Một sự khác biệt đáng chú ý là switch trong PHP có thể chấp nhận chuỗi như là định danh.

Tên hàm − Khi bạn nghiên cứu Documentation về PHP, bạn sẽ thấy nhiều tên hàm mà dường như giống hệt với hàm C.

Điểm khác nhau giữa PHP và C

Ký hiệu $ − Phải có $ đặt trước tên biến. Các biến không cần được khai báo trước phép gán, và chúng không có kiểu nội tại.

Kiểu − PHP chỉ có hai kiểu số: Integer (tương ứng với một long trong C) và double (tương ứng với một double trong C). Chuỗi (string) có chiều dài tùy ý. Không có kiểu ký tự riêng lẻ.

Chuyển đổi kiểu − Kiểu không được kiểm tra tại compile time, và các lỗi về kiểu (type error) không xuất hiện tại runtime. Thay vào đó, biến và giá trị được tự động chuyển đổi kiểu khi cần.

Mảng (Array) − Mảng có một cú pháp bề ngoài tương tự như cú pháp mảng C, nhưng cách chúng được triển khai hoàn toàn khác nhau. Chúng thực sự là mảng liên hợp hoặc Hash, và chỉ mục có thể là một số hoặc một chuỗi. Chúng không cần được khai báo hoặc được cấp phát bộ nhớ trước.

Không có kiểu cấu trúc − Không có structure trong PHP, một phần vì các kiểu array và object cùng nhau làm cho nó không cần thiết. Các phần tử của một mảng trong PHP không là một kiểu đồng nhất.

Không có con trỏ − Không có con trỏ có sẵn trong PHP, mặc dù các biến đóng một vai trò tương tự. PHP không hỗ trợ các tham chiếu biến. Bạn cũng có thể mô phỏng các con trỏ hàm tới một số phạm vi, mà trong đó tên hàm có thể được lưu trữ trong các biến và được gọi bằng cách sử dụng các biến chứ không phải là một tên hằng.

Không có Prototype − Các hàm không cần được khai báo trước khi trình triển khai của chúng được định nghĩa, miễn là định nghĩa đó có thể được tìm thấy ở đâu đó trong code hoặc file được bao hiện tại.

Quản lý bộ nhớ − PHP thực hiện hiệu quả công việc dọn sạch code, và với các script nhỏ, không cần thiết thực hiện bất kỳ việc giải phóng bộ nhớ nào. Bạn tự do cấp pháp bộ nhớ cho các cấu trúc mới, ví dụ: chuỗi mới và instance của đối tượng. Trong PHP 5, nó là có thể để định nghĩa destructor cho các đối tượng. Destructor được gọi khi tham chiếu cuối cùng tới một đối tượng rời khỏi phạm vi, trước khi bộ nhớ được phục hồi.

Trình biên dịch và liên kết − Không có các bước biên dịch riêng rẽ cho PHP script.

Tùy ý hơn − PHP là tự do hơn C (đặc biệt trong hệ thống kiểu của nó), và vì thế, bạn có thể tránh được các loại lỗi mới. Các kết quả không mong đợi là phổ biến hơn là các Error.
Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 2. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 3. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 4. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
 5. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 6. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 7. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
 8. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 9. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 10. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 11. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 12. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 13. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 14. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 15. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 16. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 17. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 18. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 19. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 20. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 21. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
 22. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
 23. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
 24. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
 25. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
 26. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
 27. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
X