PHP cho Lập trình viên C - AGOLA PHP cho Lập trình viên C - AGOLA

Cách đơn giản nhất để nghĩ về PHP là giống như C được thông dịch để có thể nhúng vào các tài liệu HTML. PHP khá giống C, ngoại trừ các biến không định kiểu, các thư viện cho riêng Web có sẵn, và mọi thứ được móc nối trực tiếp đến Web Server yêu thích của bạn.

Cú pháp các lệnh và định nghĩa hàm là khá tương tự, ngoại trừ việc luôn phải có $ trước tên biến và hàm không yêu cầu nguyên mẫu riêng rẽ.

Dưới đây là một số điểm giống nhau và khác nhau giữa PHP và C:

Điểm giống nhau giữa PHP và C

Cú pháp − Nói chung, cú pháp PHP cũng giống như trong C: Code là không phân biệt khoảng trống (blank), lệnh được kết thúc bằng dấu chấm phảy, việc gọi hàm có cùng cấu trúc (my_function(expression1, expression2)), và dấu ngoặc nhọn ({and}) tạo các khối lệnh. PHP hỗ trợ các comment kiểu C và C ++ (/* */ cũng như //), kiểu Perl và Shell-script (#).

Toán tử − Các toán tử gán (=, + =, * =, …), các toán tử, toán tử logic (&&, ||, !), toán tử so sánh (<,>, <=, >=, ==, !=), và các toán tử số học cơ bản (+, -, *, /,%) vận hành trong PHP như cách chúng làm trong C.

Cấu trúc điều khiển − Các cấu trúc điều khiển cơ bản (if, switch, while, for) vận hành như cách chúng làm trong C, bao gồm việc hỗ trợ break và continue. Một sự khác biệt đáng chú ý là switch trong PHP có thể chấp nhận chuỗi như là định danh.

Tên hàm − Khi bạn nghiên cứu Documentation về PHP, bạn sẽ thấy nhiều tên hàm mà dường như giống hệt với hàm C.

Điểm khác nhau giữa PHP và C

Ký hiệu $ − Phải có $ đặt trước tên biến. Các biến không cần được khai báo trước phép gán, và chúng không có kiểu nội tại.

Kiểu − PHP chỉ có hai kiểu số: Integer (tương ứng với một long trong C) và double (tương ứng với một double trong C). Chuỗi (string) có chiều dài tùy ý. Không có kiểu ký tự riêng lẻ.

Chuyển đổi kiểu − Kiểu không được kiểm tra tại compile time, và các lỗi về kiểu (type error) không xuất hiện tại runtime. Thay vào đó, biến và giá trị được tự động chuyển đổi kiểu khi cần.

Mảng (Array) − Mảng có một cú pháp bề ngoài tương tự như cú pháp mảng C, nhưng cách chúng được triển khai hoàn toàn khác nhau. Chúng thực sự là mảng liên hợp hoặc Hash, và chỉ mục có thể là một số hoặc một chuỗi. Chúng không cần được khai báo hoặc được cấp phát bộ nhớ trước.

Không có kiểu cấu trúc − Không có structure trong PHP, một phần vì các kiểu array và object cùng nhau làm cho nó không cần thiết. Các phần tử của một mảng trong PHP không là một kiểu đồng nhất.

Không có con trỏ − Không có con trỏ có sẵn trong PHP, mặc dù các biến đóng một vai trò tương tự. PHP không hỗ trợ các tham chiếu biến. Bạn cũng có thể mô phỏng các con trỏ hàm tới một số phạm vi, mà trong đó tên hàm có thể được lưu trữ trong các biến và được gọi bằng cách sử dụng các biến chứ không phải là một tên hằng.

Không có Prototype − Các hàm không cần được khai báo trước khi trình triển khai của chúng được định nghĩa, miễn là định nghĩa đó có thể được tìm thấy ở đâu đó trong code hoặc file được bao hiện tại.

Quản lý bộ nhớ − PHP thực hiện hiệu quả công việc dọn sạch code, và với các script nhỏ, không cần thiết thực hiện bất kỳ việc giải phóng bộ nhớ nào. Bạn tự do cấp pháp bộ nhớ cho các cấu trúc mới, ví dụ: chuỗi mới và instance của đối tượng. Trong PHP 5, nó là có thể để định nghĩa destructor cho các đối tượng. Destructor được gọi khi tham chiếu cuối cùng tới một đối tượng rời khỏi phạm vi, trước khi bộ nhớ được phục hồi.

Trình biên dịch và liên kết − Không có các bước biên dịch riêng rẽ cho PHP script.

Tùy ý hơn − PHP là tự do hơn C (đặc biệt trong hệ thống kiểu của nó), và vì thế, bạn có thể tránh được các loại lỗi mới. Các kết quả không mong đợi là phổ biến hơn là các Error.

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 2. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 3. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 4. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 5. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 6. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 7. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 8. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 9. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 10. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 11. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 12. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 13. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 14. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 15. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 16. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 17. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 18. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 19. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
X