PHP & XML - AGOLA PHP & XML - AGOLA

XML là một ngôn ngữ đánh dấu khá giống HTML. Một tài liệu XML là thuần văn bản và chứa các thẻ được giới hạn bởi < và >. Có hai điểm khác nhau chủ yếu giữa XML và HTML.

 • XML không định nghĩa một tập các thẻ cụ thể.
 • XML thực sự “kén chọn” cấu trúc tài liệu.

XML cung cấp cho bạn nhiều đặc quyền hơn HTML. HTML có một tập hợp thẻ cụ thể: thẻ <a></a> bao quanh một link, thẻ <p> bắt đầu một đoạn văn… Tuy nhiên, một tài liệu XML có thể sử dụng bất kỳ thẻ nào bạn muốn. Đặt thẻ <rating></rating> xung quanh một movie rating, thẻ <height></height> xung quanh độ cao của người nào đó. Vì thế, XML cung cấp cho bạn tùy chọn để cơ cấu các thẻ cho riêng bạn.

XML là khá nghiêm ngặt khi nói đến cấu trúc tài liệu. HTML cho phép bạn làm việc nhanh và khá mềm mỏng với các thẻ đóng và thẻ mở. Nhưng XML thì không như thế.

List HTML như sau được coi là không hợp lệ trong XML:

<ul> <li>HTML là ngôn ngữ đánh dấu văn bản <li>XML cũng là ngôn ngữ đánh dấu văn bản <li>JavacScript không phải ngôn ngữ đánh dấu văn bản </ul>

Đây là một tài liệu XML không hợp lệ, bởi vì không có thẻ đóng </li> tương ứng với 3 thẻ mở <li>. Mỗi thẻ mở trong một tài liệu XML bắt buộc phải có thẻ đóng.

List HTML hợp lệ trong XML phải như sau:

<ul> <li>HTML là ngôn ngữ đánh dấu văn bản</li> <li>XML cũng là ngôn ngữ đánh dấu văn bản</li> <li>JavacScript không phải ngôn ngữ đánh dấu văn bản</li> </ul>

Phân tích cú pháp một tài liệu XML

SimpleXML module mới của PHP 5 giúp parse một tài liệu XML một cách đơn giản và tốt. Nó chuyển đổi một tài liệu XML thành một đối tượng mà cung cấp truy cập có tính cấu trúc tới XML.

Để tạo một đối tượng SimpleXML từ một tài liệu XML được lưu giữ trong một chuỗi, truyền chuỗi này tới hàm simplexml_load_string(). Nó trả về một đối tượng XML.

Ví dụ:

Bạn thử ví dụ:

<html> <body> <?php $note=<<<XML <note> <to>QTM</to> <from>Bạn</from> <heading>Hẹn đi ăn</heading> <body>Cuối tuần đi nhậu nhé! </body> </note> XML; $xml=simplexml_load_string($note); print_r($xml); ?> </body> </html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php để xem kết quả.

Ghi chú − Bạn có thể sử dụng hàm simplexml_load_file(filename) nếu bạn có nội dung XML trong một file.

Để có danh sách đầy đủ các hàm liên quan tới việc parse tài liệu XML, bạn truy cập: Tổng hợp hàm trong PHP.

Tạo một tài liệu XML

SimpleXML là tốt để parse các tài liệu XML đang tồn tại, nhưng bạn không thể sử dụng nó để tạo một tài liệu mới.

Cách đơn giản nhất để tạo một tài liệu XML là xây dựng một mảng trong PHP mà có cấu trúc phản ánh những gì của tài liệu XML và sau đó duyệt qua mảng đó, in mỗi phần tử với định dạng thích hợp.

Ví dụ

Bạn thử ví dụ:

<?php $channel = array('title' => "Thủ thuật công nghệ", 'link' => 'https://quantrimang.com/', 'description' => 'Những thủ thuật công nghệ mới, hay nhất.'); print "<channel>n"; foreach ($channel as $element => $content) { print " <$element>"; print htmlentities($content); print "</$element>n"; } print "</channel>"; ?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php để xem kết quả.

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 2. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 3. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 4. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 5. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 6. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 7. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 8. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 9. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 10. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 11. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 12. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 13. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 14. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 15. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 16. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 17. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 18. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 19. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
X