Những tính năng đặt biệt mới trong ES8 (2017) - AGOLA Những tính năng đặt biệt mới trong ES8 (2017) - AGOLA
4 / 100

1. Object.values()

Phương thức Object.values() sẽ trả về một mảng các giá trị nằm trong Object đó. Điều này giống như bạn sử dụng vòng lặp for để lặp qua từng phần tử của Object và lấy giá trị của chúng.

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
const object1 = {
  a: 'somestring',
  b: 42,
  c: false
};
console.log(Object.values(object1));
// expected output: Array ["somestring", 42, false]

Thực tế mảng cung là một object, vì vậy phương thức này ta cũng có thể áp dụng vào mảng. Tuy nhiên tại sao chúng ta phải làm điều này vì trong khi kết quả nó trả về cũng chính là mảng hiện tai. Nhưng code không hề sai nhé.

2. Object.entries()

Phương thức này trả về một mảng các cặp key => value của Object đó, và thứ tự của các phần tử cũng giống như thứ tự trả về của phương thức Object.values().

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
const object1 = {
  a: 'somestring',
  b: 42
};
for (const [key, value] of Object.entries(object1)) {
  console.log(`${key}: ${value}`);
}
// expected output:
// "a: somestring"
// "b: 42"
// order is not guaranteed

Bạn có thể thấy, kết quả trả về của Object.entries(object1) sẽ trả về một mảng gồm các cặp key và value.

3. String.prototype.padEnd()

Phương thức này dùng để kéo dài chuỗi ra với tổng số ký tự sẽ là tham số truyền vào. Tham số này chính là tổng số chiều dài của chuỗi sau khi kéo dài ra, nhưng nó sẽ giữ nguyên nếu bạn nhập vào số nhỏ hơn tổng số ký tự hiện tai. Nếu bạn không nhập ký tự cần thêm thì nó sẽ lấy khoảng trắng lam giá trị mặc định.

Ví dụ
1
2
3
4
5
"Javascript".padEnd(10) // "Javascript"
"Javascript".padEnd(12) // "Javascript  "
"Javascript".padEnd(15, 'x') // "Javascriptxxxxx"
"Javascript".padEnd(15, 'freetuts') // "Javascriptfreetu"
"Javascript".padEnd(1) // "Javascript"

4, String.prototype.padStart()

Phương thức này dùng để đệm ký tự vào đầu chuỗi, công dụng và ách dùng giống như phương thức String.prototype.padEnd().

Ví dụ
1
2
3
4
5
"Javascript".padStart(10) // "Javascript"
"Javascript".padStart(12) // "  Javascript"
"Javascript".padStart(15, 'x') // "     Javascript"
"Javascript".padStart(15, 'freetuts') // "freetuJavascript"
"Javascript".padStart(1) // "Javascript"

5. Object.getOwnPropertyDescriptors

Phương thức này trả về tất cả những mô tả của đối tượng. Trước đây chúng ta hay sử dụng console.log để xem dữ liệu của một biến bất kì, nhưng với Object và mảng thì bây giờ có thêm phương thức này.

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
const object1 = {
  property1: 42
};
const descriptors1 = Object.getOwnPropertyDescriptors(object1);
console.log(descriptors1.property1.writable);
// expected output: true
console.log(descriptors1.property1.value);
// expected output: 42

6. Dấu phẩy theo sau danh sách tham số các hàm

Như vậy Javascript sẽ bỏ qua dấu phẩy cuối cùng nếu bạn cố tình gõ dư trong mảng.

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
var arr = [
  1,
  2,
  3,
];
arr; // [1, 2, 3]
arr.length; // 3

Nhưng nếu bạn truyền nhiều dấu phẩy thì mặc nhiên nó sẽ tính thêm phần tử, chỉ có dấu cuối cùng là không tính.

Ví dụ
1
2
var arr = [1, 2, 3,,,];
arr.length; // 5

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng trong Object.

Ví dụ
1
2
3
4
5
var object = {
  foo: "bar",
  baz: "qwerty",
  age: 42,
};

Thậm chí trong hàm hoặc class đều được.

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
function f(p) {}
function f(p,) {}
(p) => {};
(p,) => {};
class C {
  one(a,) {}
  two(a, b,) {}
}
var obj = {
  one(a,) {},
  two(a, b,) {},
};

7. Bộ nhớ dùng chung

Shared memory is being exposed in the form of a new SharedArrayBuffer type; The new global Atomics object provides atomic operations on shared memory locations, including operations that can be used to create blocking synchronization primitives.

Có nghĩa là, Chia sẻ bộ nhớ cho phép ta đọc và ghi dữ liệu trong cùng một dữ liệu. Vấn đề này là kỹ thuật chuyên môn nên lập trình viên cũng không cần phải quan tâm lắm.
Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Note : Mảng VPCS tức là các mảng bị Google cấm chạy chứ không phải là VPCS là đông Y, TPCN.. là VPCS ..=> Bitcoin.. tiền điện tử , bóng đá cá độ mới được gọi là VPCS còn đông Y , TPCN, hay thuốc sinh lý chạy bị Google khóa tức là bạn đang bị chạm tới điều kiện yêu cầu không cho phép khi chạy mảng liên quan đến sức khỏe ! Vậy làm thế nào để né nó ra hoặc chọn cách cào nào cho đúng với mảng bị giới hạn liên quan đến sức khỏe đó chứ không phải là mảng đó mảng VPCS ! Lên mạng search " Chính sách cá nhân hóa Google ads " để hiểu hơn về mảng liên quan đến sức khỏe => tức Google không cho phép nhà quảng cáo gợi lại nỗi đau của người bệnh liên tục....
 2. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 3. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 4. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 5. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
 6. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 7. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 8. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
 9. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 10. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 11. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 12. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 13. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 14. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 15. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 16. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 17. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 18. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 19. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 20. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 21. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 22. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
 23. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
 24. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
 25. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
 26. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
 27. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
 28. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm

Call Now Button
X