ECMAScript 2016 những tính năng mới trong ES7 - AGOLA ECMAScript 2016 những tính năng mới trong ES7 - AGOLA
12 / 100

ES7 được giới thiệu vào năm 2017 với nhiều tính năng mới được thêm vào. Đây không phải là điều khó hiểu bởi Javascript thực sự là ngôn ngữ rất mạnh, nói chính xác hơn là ngôn ngữ tương lai.

ES7 có những nâng cấp ít hơn so với phiên bản tiền nhiệm của nó là ES6. Vì vậy mình sẽ viết một bài đơn giản và ngắn gọn để nói về những tính năng mới của ES7.

tinh nang moi trong es7 jpg

1. Toán tử lũy thừa **

ES7 giới thiệu một toán tử toán học mới được gọi là toán tử lũy thừa. Toán tử này tương tự như sử dụng phương thức Math.pow (). Toán tử lũy thừa được biểu diễn bằng dấu hoa thị kép **. Toán tử chỉ có thể được sử dụng với các giá trị số. Cú pháp để sử dụng toán tử lũy thừa như sau:

1
base_value ** exponent_value

Ví dụ với 2 lũy thừa ba thì ta sẽ viết như sau:

1
2**3

Nếu khai báo bằng biến và biểu diễn ở hai cách thì bạn hãy xem ví dụ sau:

1
2
3
4
let base = 2
let exponent = 3
console.log('Sử dụng Math.pow()',Math.pow(base,exponent))
console.log('Sử dụng toán tử **',base**exponent)

2. Array.includes

Phương thức Array.includes() được giới thiệu trong ES7 nhằm giúp kiểm tra một phần tử có sẵn trong mảng hay không, tương tự như hàm in_array trong PHP.

Trước đây khi kiểm tra một phần tử có xuất hiện trong mảng hay không thì ta phải sử dụng vòng lặp for, lần lượt lặp qua từng phần tử mảng cho đến khi tìm thấy. Nếu duyệt đến cuối mảng vẫn xuất hiện thì phần tử không nằm trong mảng.

Đương nhiên bạn có thể tạo ra một hàm đẻ sử dụng được nhiều lần. Nhưng với ES7 thì bạn không cần phải lo lắng nữa vì đã có phương thức Array.includes.

Lưu ý là phương thức này chỉ dùng cho Object Array thôi nhé, vì vậy nó có một tham số truyền vào, đó cũng chính là giá trị mà ta muốn tìm.

1
Array.includes(value)

Trường hợp bạn muốn kiểm tra giá trị cần tìm có nằm trong một dãy bắt đầu từ phần tử nào đó thì sử dụng cú pháp 2 tham số như sau:

1
Array.includes(value,start_index)

Trong đó start_index chính là vị trí bắt đầu, tức là nó sẽ duyệt từ vị trí này đến cuối mảng.

Ví dụ: Kiểm tra xem 50 có nằm trong mảng không

1
2
3
4
5
6
7
let marks = [50,60,70,80];
//Kiểm tra 50 có nằm trong mảng hay không?
if(marks.includes(50)){
    console.log('Tìm thấy trong mảng');
}else{
    console.log('Không tìm thấy trong mảng');
}

3. Object Rest / Spread

Trong ES6 đã giới thiệu về array rest và spread giúp việc kết hợp và tách mảng trở nên rất dễ dàng. Nhận thấy đây là một tính năng thú vị nên ES7 cũng đã bổ sung nó vào trong Object.

Bạn có thể tách hoặc kết hợp một Object rất dễ dàng. Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

1
2
3
4
5
var {a, b, c} = {a: 1, b: 2, c: 3};
console.log(a); // 1
console.log(b); // 2
console.log(c); // 3

Trường hợp bạn muốn tách đối tượng ra với số lượng nhỏ hơn, điều này đồng nghĩa với biến cuối cùng sẽ lưu một object chứa các phần tử còn lại.

1
2
3
4
5
6
7
var {a, b, c, ...x} = {a: 1, b: 2, c: 3, x: 4, y: 5, z: 6};
console.log(a); // 1
console.log(b); // 2
console.log(c); // 3
console.log(x); // { x: 4, y: 5, z: 6 }

Tách ra thì quá dễ dàng rồi, bây giờ bạn muốn gom lại thì sao? Ta chỉ cần khai báo một biến mới và gán danh sách các object một cách bình thường.

1
2
3
4
5
6
var a = 1, b = 2, c = 3;
var x = {x: 4, y: 5, z: 6};
var obj = {a, b, c, ...x};
console.log(obj); //{a: 1, b: 2, c: 3, x: 4, y: 5, z: 6};

4. Async Functions

Đây được xem là một trong những bản nâng cấp đáng giá nhất của ES7. Nếu trước đây để xử lý bất đồng bộ trong ES5 thì ta sử dụng callback function, và trong ES6 thì ta sử dụng promise. Nhưng bây giờ ES7 đã có async và await.

Hãy xem một ví dụ dưới đây mà mình lấy từ trang viblo.asia, tác giả là bạn Đào Tùng.

Callback function trong ES5

1
2
3
4
5
6
7
myFirstOperation(function(error, firstResult) {
    mySecondOperation(firstResult, function(error, secondResult) {
        myThirdOperation(secondResult, function(error, thirdResult) {
            * viết code xử lý với kết quả nhận được ở  hoạt động thứ 3 *
        });
    });
});

Trường hợp bạn muốn xử lý 100 cấp thì đoạn code sẽ quá dài phải không các bạn? Điều này sẽ đẫn đến lỗi callback hell. Và ES7 đã giới thiệu Promise.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
myFirstPromise()
      .then(firstResult => mySecondPromise(firstResult)
      .then(secondResult => myThirdPromise(secondResult)
      .then(thirdResult => {
          * viết code xử lý với kết quả nhận được ở  hoạt động thứ 3 *
      },
      error => {
          * xử lý lỗi *
      }

Nhìn có vẻ đơn giản và dễ hiểu hơn rất nhiều, loại bỏ được vấn đề phân cấp quá dài và gây ra lỗi callback hell. Vây thì trong ES7 cải tiến thế nào?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
async function myOperations() {
    const firstResult = await myFirstOperation();
    const secondResult = await mySecondOperation(firstResult);
    const thirdResult = await myThirdResult(secondResult);
   * viết code xử lý với kết quả nhận được ở  hoạt động thứ 3 *
}
try {
    myOperations();
} catch(e) {
     * xử lý lỗi *
}

Thứ tự chạy từ trên xuống dưới nên rất rõ ràng và tường minh. Đây chính là phần nâng cấp rất hay mà mình thấy khắc phục được những nhược điểm của ES5 và ES6 khi xử lý bất đồng bộ.

5. Observables

Khi bạn gắn một sự kiện click vào button và bạn thử click 2 hay nhiều lần thì sự kiện đó kích hoạt tương đương với số lần mà bạn click. Điều này đã khiến các nhà phát triển phải đối mặt với vấn đề quản lý sự kiện trong một đối tượng DOM.

Trước đây để giải quyết vấn đề này thì ta sử dụng một biến flag dùng để lưu trữ trạng thái của đối tượng. Ban đầu sẽ gắn trạng thái cho nó là false (chưa click), sau khi click thì flag có giá trị true (đã click), dựa vào trạng thái này ta sẽ kiểm soát được số lần click.

Vấn đề này đã được giải quyết trong ES7 bằng cách sử dụng đối tượng Observable.

Giả sử mình tạo sự kiện reszie để lắng nghe người dùng khi họ thay đổi kích thước của trình duyệt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
var resize = new Observable((o) => {
  // listen for window resize and pass height and width
  window.addEventListener("resize", () => {
    var height = window.innerHeight;
    var width = window.innerWidth;
    o.next({height, width});
  });
});

Hoặc sự kiện change:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
var change = new Observable((o) => {
  // listen for a data model's change event
  // and pass along the key and value that changed
  myModel.on("change", (key, value) => {
    o.next({ key, value });
  });
});

Trên là một số chia sẻ về những tính năng mới của ES7
Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Note : Mảng VPCS tức là các mảng bị Google cấm chạy chứ không phải là VPCS là đông Y, TPCN.. là VPCS ..=> Bitcoin.. tiền điện tử , bóng đá cá độ mới được gọi là VPCS còn đông Y , TPCN, hay thuốc sinh lý chạy bị Google khóa tức là bạn đang bị chạm tới điều kiện yêu cầu không cho phép khi chạy mảng liên quan đến sức khỏe ! Vậy làm thế nào để né nó ra hoặc chọn cách cào nào cho đúng với mảng bị giới hạn liên quan đến sức khỏe đó chứ không phải là mảng đó mảng VPCS ! Lên mạng search " Chính sách cá nhân hóa Google ads " để hiểu hơn về mảng liên quan đến sức khỏe => tức Google không cho phép nhà quảng cáo gợi lại nỗi đau của người bệnh liên tục....
 2. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 3. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 4. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 5. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
 6. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 7. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 8. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
 9. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 10. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 11. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 12. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 13. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 14. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 15. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 16. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 17. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 18. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 19. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 20. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 21. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 22. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
 23. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
 24. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
 25. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
 26. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
 27. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
 28. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm

Call Now Button
X