Biến trong JavaScript - AGOLA Biến trong JavaScript - AGOLA

Kiểu dữ liệu JavaScript

Một trong những nét đặc thù chủ yếu nhất của một ngôn ngữ chương trình là tập hợp các kiểu dữ liệu nó hỗ trợ. Đây là kiểu các giá trị mà có thể được biểu diễn và được thao tác trong ngôn ngữ chương trình.

JavaScript cho bạn làm việc với 3 kiểu dữ liệu gốc sau:

 • Số, ví dụ: 123, 120.50, …
 • Chuỗi văn bản, ví dụ: “This text string”, …
 • Boolean ví dụ: true hoặc false.

JavaScript cũng định nghĩa hai kiểu dữ liệu thông thường, null và undefined, mỗi kiểu này chỉ định nghĩa một giá trị đơn. Bổ sung cho những kiểu dữ liệu này, JavaScript hỗ trợ một kiểu dữ liệu hỗn hợp được gọi là object (đối tượng). Chúng ta sẽ bàn luận chi tiết về các đối tượng trong một chương riêng.

Ghi chú − Java không phân biệt giá trị integer và giá trị dấu chấm động (floating-point). Tất cả các số trong JavaScript được biểu diễn như là giá trị dấu chấm động. JavaScript biểu diễn các số sử dụng định dạng dấu chấm động 64 bit được định nghĩa bởi chuẩn IEEE 754.

Các biến trong JavaScript

Giống như nhiều ngôn ngữ chương trình khác, JavaScript có các biến. Biến có thể được xem là một nơi chứa (container) được đặt tên. Bạn có thể đặt dữ liệu vào trong nơi chứa này và sau đó tham chiếu đến dữ liệu này một cách đơn giản là đặt tên cho nơi chứa.

Trước khi bạn sử dụng một biến trong chương trình JavaScript, bạn phải khai báo nó. Biến được khai báo với từ khóa var như sau:

<script type="text/javascript"> <!-- var money; var name; //--> </script>

Bạn cũng có thể khai báo nhiều biến với cùng từ khóa var như sau:

<script type="text/javascript"> <!-- var money, name; //--> </script>

Lưu giữ một giá trị trong một biến được gọi là khởi tạo biến. Bạn có thể khởi tạo biến tại thời điểm tạo biến hoặc tại thời điểm sau khi bạn cần biến đó.

Ví dụ, bạn có thể tạo một biến tên money và gán giá trị 2000.50 cho nó sau đó. Với biến khác, bạn có thể gán một giá trị tại thời điểm khởi tạo như sau:

<script type="text/javascript"> <!-- var name = "Ali"; var money; money = 2000.50; //--> </script>

Ghi chú − Chỉ sử dụng từ khóa var cho khai báo hoặc khởi tạo biến, một lần cho bất kỳ tên biến nào trong tài liệu. Bạn không nên khai báo lại cùng một biến hai lần.

JavaScript là ngôn ngữ untyped (không định kiểu). Nghĩa là một biến JavaScript có thể giữ một giá trị của bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Không giống nhiều ngôn ngữ khác, bạn không phải nói cho JavaScript trong suốt quá trình khai báo biến về kiểu giá trị mà biến đó giữ. Kiểu giá trị của biến có thể thay đổi trong suốt quá trình thực thi một chương trình và JavaScript chăm sóc nó một cách tự động.

Phạm vi biến trong JavaScript

Phạm vi của một biến là vùng chương trình trong đó nó được định nghĩa. Biến JavaScript chỉ có hai phạm vi sau:

Biến Global − Một biến Global có phạm vi chung, nghĩa là nó có thể được định nghĩa bất cứ đâu trong JavaScript code.

Biến Local − Một biến Local sẽ chỉ nhìn thấy trong một hàm, nơi nó được định nghĩa. Các tham số hàm luôn luôn là nội bộ cho hàm đó.

Trong thân của một hàm, một biến Local có quyền ưu tiên cao hơn biến Global với cùng một tên. Nếu bạn khai báo một biến Local hoặc tham số hàm với cùng tên với biến Global, bạn ẩn biến Global đó một cách hiệu quả. Bạn xem ví dụ sau:

<script type="text/javascript"> <!-- var myVar = "global"; // Khai báo một biến Global function checkscope( ) { var myVar = "local"; // Khai báo một biến Local document.write(myVar); } //--> </script>

Nó sẽ cho kết quả sau:

local

Tên biến trong JavaScript

Trong khi đặt tên biến trong JavaScript, bạn nên nhớ các quy tắc sau:

Bạn không nên sử dụng bất kỳ từ khóa dành riêng nào cho một tên biến. Những từ khóa này được đề cập trong phần tới. Ví dụ, các tên biến break hoặc boolean là không hợp lệ.

Tên biến JavaScript không nên bắt đầu với các số (0-9). Chúng phải bắt đầu với một chữ cái hoặc ký tự dấu gạch dưới. Ví dụ, 123test là tên biến không hợp lệ nhưng _123test là hợp lệ.

Tên biến JavaScript là phân biệt kiểu chữ. Ví dụ, Name và name là hai biến khác nhau.

Từ khóa dành riêng trong JavaScript

Bảng dưới đây liệt kê danh sách các từ khóa dành riêng trong JavaScript. Chúng không thể được sử dụng như là các biến, hàm, phương thức, nhãn vòng lặp, hoặc bất kỳ tên đối tượng nào khác trong JavaScript.

abstract

boolean

break

byte

case

catch

char

class

const

continue

debugger

default

delete

do

double

else

enum

export

extends

false

final

finally

float

for

Hàm

goto

if

implements

import

in

instanceof

int

interface

long

native

new

null

package

private

protected

public

return

short

static

super

switch

synchronized

this

throw

throws

transient

true

try

typeof

var

void

volatile

while

with
Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Note : Mảng VPCS tức là các mảng bị Google cấm chạy chứ không phải là VPCS là đông Y, TPCN.. là VPCS ..=> Bitcoin.. tiền điện tử , bóng đá cá độ mới được gọi là VPCS còn đông Y , TPCN, hay thuốc sinh lý chạy bị Google khóa tức là bạn đang bị chạm tới điều kiện yêu cầu không cho phép khi chạy mảng liên quan đến sức khỏe ! Vậy làm thế nào để né nó ra hoặc chọn cách cào nào cho đúng với mảng bị giới hạn liên quan đến sức khỏe đó chứ không phải là mảng đó mảng VPCS ! Lên mạng search " Chính sách cá nhân hóa Google ads " để hiểu hơn về mảng liên quan đến sức khỏe => tức Google không cho phép nhà quảng cáo gợi lại nỗi đau của người bệnh liên tục....
 2. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 3. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 4. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 5. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
 6. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 7. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 8. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
 9. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 10. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 11. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 12. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 13. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 14. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 15. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 16. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 17. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 18. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 19. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 20. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 21. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 22. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
 23. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
 24. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
 25. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
 26. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
 27. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
 28. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm

Call Now Button
X