Vị trí JavaScript trong HTML File - AGOLA Vị trí JavaScript trong HTML File - AGOLA

Có một sự linh động trong việc cung cấp JavaScript code bất cứ đâu trong một tài liệu HTML. Tuy nhiên, các cách được ưu tiên nhất để bao gồm JavaScript trong một HTML file là:

 • Script trong khu vực <head>…</head>
 • Script trong khu vực <body>…</body>
 • Script trong khu vực <body>…</body> và <head>…</head>.
 • Script trong file ngoại vi và sau đó bao gồm trong khu vực <head>…</head>

Trong phần tới, chúng ta sẽ thấy cách chúng ta có thể đặt JavaScript trong một HTML file theo các cách khác nhau:

JavaScript trong khu vực <head>…</head>

Nếu bạn muốn có một script chạy trên một số sự kiện, như khi người sử dụng vào nơi nào đó, thì khi đó bạn sẽ đặt script đó trong Head như sau:

<html> <head> <script type="text/javascript"> <!-- function sayHello() { alert("Hello World") } //--> </script> </head> <body> <input type="button" onclick="sayHello()" value="Xin chao!" /> </body> </html>

Thực hiện code trên để xem kết quả.

JavaScript trong khu vực <body>…</body>

Nếu bạn cần một script để chạy khi trang tải để mà script này tạo nội dung trong trang, thì khi đó, script nên là một phần <body> của tài liệu. Trong trường hợp này, bạn sẽ không có bất kỳ hàm nào được định nghĩa bởi sử dụng JavaScript. Bạn xem code sau:

<html> <head> </head> <body> <script type="text/javascript"> <!-- document.write("Hello World") //--> </script> <p>This is web page body </p> </body> </html>

Code này sẽ cho kết quả sau:

Hello World
This is web page body

JavaScript trong khu vực <body> và <head>

Bạn có thể đặt JavaScript code trong khu vực <head> và <body> như sau

<html> <head> <script type="text/javascript"> <!-- function sayHello() { alert("Hello World") } //--> </script> </head> <body> <script type="text/javascript"> <!-- document.write("Hello World") //--> </script> <input type="button" onclick="sayHello()" value="Xin chao!" /> </body> </html>

Thực hiện code trên để xem kết quả.

JavaScript trong file ngoại vi

Khi bạn bắt đầu làm việc rộng rãi hơn với JavaScript, bạn sẽ tìm thấy rằng có các trường hợp bạn đang sử dụng lại JavaScript code đồng nhất trên nhiều trang của một site.

Bạn không bị giới hạn để duy trì code đồng nhất trong nhiều HTML file. Thẻ script cung cấp một kỹ thuật cho phép bạn lưu JavaScript trong một file ngoại vi và sau đó bao gồm nó trong các HTML file của bạn.

Dưới đây là một ví dụ để chỉ cách bạn có thể bao gồm một JavaScript file ngoại vi trong HTML code bởi sử dụng thẻ script và thuộc tính src của nó.

<html> <head> <script type="text/javascript" src="filename.js" ></script> </head> <body> ....... </body> </html>

Để sử dụng JavaScript từ một nguồn file ngoại vi, bạn cần viết tất cả code nguồn JavaScript của bạn trong một file văn bản đơn với đuôi mở rộng “.js” và sau đó bao gồm file đó như trên.

Ví dụ, bạn có thể giữ nội dung sau trong filename.js và sau đó bạn có thể sử dụng hàm sayHello trong HTML file sau khi bao gồm filename.js này.

function sayHello() { alert("Hello World") }

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 2. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 3. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 4. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 5. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 6. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 7. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 8. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 9. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 10. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 11. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 12. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 13. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 14. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 15. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 16. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 17. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 18. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 19. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
X