Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 18.04 với Apache - Agola Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 18.04 với Apache - Agola
13 / 100

Có nhiều framework PHP mạnh mẽ, nhưng nhiều cái trong số đó, do cấu trúc không đọc được mã nguồn của ứng dụng. Điều này có thể là vấn đề nếu bạn muốn ghi chép lại tài liệu code ứng dụng.

Laravel với Apache là một giải pháp tuyệt vời! Framework PHP này order và nén mã nguồn hiệu quả. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Laravel với Apache trên Ubuntu 18.04.

Laravel – Framework PHP cho những người yêu thích code

Không có gì ngạc nhiên khi Laravel là một trong những framework PHP phổ biến nhất. Nó có nhiều tính năng độc đáo biến nó trở thành một trong những lựa chọn được đánh giá tốt nhất với các nhà phát triển web.

Nó cũng sở hữu bộ tài liệu tuyệt vời và mã nguồn được thực hiện tốt, để chuyển thành cú pháp code rất rõ ràng. Nhanh chóng, hiệu quả và thân thiện với người dùng – đó chính là Laravel.

Dưới đây là cách cài đặt Lavarel Ubuntu. Bản cài đặt này sử dụng phiên bản 18.04, nhưng cũng có thể dùng được với Ubuntu 16.04.

Cách cài đặt Laravel trên Ubuntu

Trước khi chúng ta bắt đầu, bạn cần SSH vào server VPS của mình. Đây là hướng dẫn hữu ích có thể giúp bạn thực hiện!

Hãy làm theo các bước bên dưới, đây là cách cài đặt Laravel dễ dàng nhất trên Ubuntu:

1. Cài đặt Apache Web Server

Để Laravel hoạt động, bạn cần Apache. Đây là một trong những nền tảng server HTTP phổ biến nhất, do đó, có khả năng VPS của bạn đã được cài đặt rồi. May mắn là bạn có thể kiểm tra việc này dễ dàng! Khi kết nối với server bằng SSH, bạn hãy xác minh là có một dịch vụ hệ thống Apache ở đó. Để xác minh, chúng ta phải chạy lệnh này.

sudo systemctl status apache2

Như bạn có thể thấy, trên VPS của chúng tôi không có dịch vụ Apache, vì vậy chúng tôi phải cài đặt nó. Để cài đặt, bạn thực hiện lệnh sau.

sudo apt install apache2

Ubuntu theo mặc định sẽ khởi động dịch vụ Apache và khiến nó khởi động trong lúc tải hệ thống.

Bây giờ, nếu bạn dùng firewall, bạn cần thiết lập quy tắc trong Firewall để Apache có thể chạy trơn tru. Nếu bạn chưa cài đặt firewall, vui lòng bỏ qua bước này.

sudo ufw allow “Apache Full”

Sau đó, chúng ta có thể kiểm tra lại trạng thái dịch vụ Apache.

sudo systemctl status apache2

output kết quả kiểm tra trạng thái Apache server trên Ubuntu

Cuối cùng, mở trình duyệt web và chúng ta sẽ đi đến địa chỉ IP của server hoặc domain name của nó.

Nếu bạn thấy màn hình này, nghĩa là Apache đang hoạt động.

màn hình mặc định của Apache trên trình duyệt

2. Cài đặt PHP

Bước tiếp theo là cài đặt PHP. May mắn là PHP 7 được mặc định trong respiratory chính thức của Ubuntu, giúp cho việc cài đặt được dễ dàng. Bạn cần cài đặt ngôn ngữ và một số mô-đun bổ sung. Để làm được, thực hiện lệnh sau:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mbstring php-xmlrpc php-soap php-gd php-xml php-cli php-zip php-bcmath php-tokenizer php-json php-pear

Nếu lệnh sau tạo ra đầu ra, cho biết một số package không được tìm thấy, chỉ cần cập nhật Ubuntu của bạn bằng cách chạy lệnh sau và chạy lại package trước đó:

apt-get update

Bây giờ, chúng ta có thể kiểm tra xem PHP có hoạt động chính xác không. Để kiểm tra, chúng ta cần tạo file trong root folder của Apache. Hãy call test.php. Chạy lệnh sau:

sudo nano /var/www/html/test.php

Và call đến phpinfo function.

<?php

phpinfo();

?>

Chúng ta phải lưu và đóng nó lại. Để lưu, nhấn CTRL + O và để thoát, nhấn CTRL + X. Sau đó, mở trình duyệt web và truy cập http://Your-serverIP/test.php.

Nếu bạn thấy màn hình này, bạn có thể chắc chắn là PHP hoạt động bình thường.

màn hình thông tin PHP trên trình duyệt

3. Tải xuống và cài đặt Database Manager 

Nếu bạn định phát triển dự án bằng cách sử dụng Laravel trong Ubuntu 18.04, thì bạn cần phải cài đặt database manager. Laravel hỗ trợ PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite và server SQL. Chúng ta có thể cài đặt và cấu hình cái nào mà chúng ta muốn. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cài đặt MariaDB.

sudo apt install mariadb-server

Sau đó, bạn có thể đặt mật khẩu cho root. Để đặt, bạn cần sử dụng script mysql_secure_installation. Hãy nhớ rằng bước này là tùy bạn chọn, nhưng vẫn được khuyến nghị thực hiện vì lý do bảo mật.

sudo mysql_secure_installation

Sau khi xác định mật khẩu cho root, chúng ta sẽ được hỏi một số câu hỏi về cấu hình MariaDB. Các câu trả lời bạn nên nhập nằm bên cạnh các dòng code:

Remove anonymous users? [Y/n] y

Disallow root login remotely? [Y/n] n

Remove test database and access to it? [Y/n] y

Reload privilege tables now? [Y/n] y

cấu hình Maria DB trên ubuntu

Xin chúc mừng, MariaDB đã được cài đặt thành công.

4. Cài đặt Composer

Composer là trình quản lý phụ thuộc vào PHP, tạo điều kiện cho việc tải xuống các thư viện PHP trong các dự án. Composer vừa hoạt động tuyệt vời, lại vừa giúp cho việc cài đặt Laravel dễ dàng hơn nhiều.

Đầu tiên, chúng ta cần tải Composer xuống.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Tiếp theo, chúng ta phải đảm bảo Composer có thể được sử dụng trên toàn cầu và làm cho nó có thể thực thi được. Các lệnh sau sẽ đảm nhiệm việc đó.

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

sudo chmod +x /usr/local/bin/composer

5. Cài đặt Laravel trên Ubuntu bằng Composer

Với composer đã được cài đặt, bây giờ chúng ta có thể cài đặt Laravel. Để cài đặt, hãy chạy lệnh sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel [project_name]

Tất nhiên, bạn phải thay thế [project_name] bằng tên ứng dụng của bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi đặt project làm ví dụ.

Sử dụng Laravel để phát triển nội bộ

Để phát triển các ứng dụng nội bộ (trên local), chúng ta có thể sử dụng PHP và chỉ định host và port của server. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các lệnh và thay thế [IP] bằng IP server của bạn và [port] bằng port bạn muốn sử dụng.

cd example

php artisan serve --host=[IP] --port=[port]

Tiếp theo, mở trình duyệt web của bạn và đi đến địa chỉ IP của server hoặc domain name và port được chỉ định. Địa chỉ sẽ trông giống như địa chỉ được hiển thị ở đầu ra ở trên. Nếu bạn thấy màn hình bên dưới trong trình duyệt của mình, nghĩa là bạn đã sẵn sàng bắt đầu làm việc với Laravel.

màn hình mặc định Laravel trên trình duyệt

Sử dụng Laravel để triển khai ứng dụng

Ngược lại, nếu chúng ta định sử dụng VPS làm server của ứng dụng Laravel, thì chúng ta phải thực hiện một số điều chỉnh để tránh sự cố.

Đầu tiên, chúng ta cần di chuyển thư mục dự án đã tạo trước đó vào thư mục gốc của Apache. Hãy nhớ rằng, trong trường hợp của chúng tôi, tên thư mục là Example. Làm theo lệnh sau:

sudo mv example /var/www/html/

Sau đó, đặt các quyền cần thiết để đảm bảo dự án chạy trơn tru:

sudo chgrp -R www-data /var/www/html/example/

sudo chmod -R 775 /var/www/html/example/storage

Việc tạo virtual host mới cho dự án là cần thiết. Bạn có thể thực hiện dễ dàng bằng các lệnh dưới đây:

cd /etc/apache2/sites-available

sudo nano laravel_project.conf

Thêm vào đây để tạo Virtual Host mới. Hãy nhớ thay thedomain.com bằng địa chỉ IP server của bạn.

<VirtualHost *:80>
   ServerName thedomain.com
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/example/public

   <Directory /var/www/html/example>
       AllowOverride All
   </Directory>
   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Lưu file và đóng lại.

Sau đó, vô hiệu hóa file cấu hình mặc định của Virtual Host trong Apache bằng lệnh sau:

sudo a2dissite 000-default.conf

Sau đó, kích hoạt virtual host mới:

sudo a2ensite laravel_project

Kích hoạt module đã viết lại Apache và cuối cùng là khởi động lại dịch vụ Apache:

sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

Bây giờ, mở trình duyệt web và đi đến máy chủ IP và voila. Nếu bạn nhận được cùng một landing screen Laravel mà bạn đã thấy ở lần trước thì bạn đã sẵn sàng bắt đầu làm việc.

Giờ thì chúng ta đã có thể làm việc với framework PHP tuyệt vời này rồi.

Gỡ cài đặt Laravel và Composer

Để gỡ cài đặt Laravel, chúng tôi chỉ cần xóa thư mục của dự án đã tạo. Với trường hợp của Composer, thực hiện lệnh sau là đủ:

sudo rm /usr/local/bin/composer

Vậy là xong. Laravel đã bị xóa khỏi VPS của bạn.

Lời kết

Để phát triển ứng dụng web có chất lượng, bạn cần framework PHP giàu tính năng. Laravel là một trong số đó. Tại đây bạn đã học được cách cài đặt nó trên máy tính hoặc server với Ubuntu 18.04.

Hãy nhớ rằng, tham khảo tài liệu chính thức là điều sáng suốt, nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc muốn tìm hiểu thêm về dự án. Chúc bạn cài đặt Laravel không gặp lỗi và lập trình thành công!


  => => Việc mua tài khoản đã cắn tiền về add lại thẻ thanh toán theo nguyên tắc lập trình nó không khác gì 1 tài khoản mới tạo ra bởi vậy tự tạo ra tài khoản Google ads đã căn tiền mảng khác rồi không phải remove thông tin thanh toán mà cứ thế để cài quảng cáo mảng VPCS sẽ giúp bạn có tỉ lệ sống cao hơn việc đi mua tài khoản Google ads có chi tiêu về add thẻ lại!    

=> => Tất cả các dịch vụ của tôi được bán thông hỗ trợ online teamview hoặc Ultral View qua máy tính các bạn - hỗ trợ trực tiếp trên máy tính của các bạn bởi vậy cần chuẩn bị máy tính ngon và các vấn đề câu hỏi liên quan trước khi quyết định mua sản phẩm dịch vụ chúng tôi cung cấp ! Các sản phẩm trên 500 triệu được gặp mặt trao đổi thương lượng nếu là tổ chức công ty !    

=> => Tôi cung cấp khá đầy đủ các thông cho các bạn bởi vậy bớt hỏi những câu hỏi linh tinh như bán thì giao dịch như nào hay anh ở đâu em tới ! Nếu là 1 thằng không có kiến thức để làm thì sẽ không có những sườn thông tin nội dung đăng tải như trên để bán được cho tụi trong nghề đâu nhé !  

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 • Sản phẩm dịch vụ của tối bán ra rất nhiều tiền bởi vậy ướm trong túi có tiền rồi thì hãy PM còn không thì đừng nên PM ! Nếu ở Việt Nam bạn tìm ra được 1 ai đó có trình độ chuyên môn đủ Level bật lại tôi tôi sẵn sàng tặng bạn 20 triệu tiền uống cafe ! Ở Việt Nam không thằng nào đủ tư cách nói chuyện với tôi ở dạng bậc thầy và tôi cũng không nhận làm thầy của ai tôi bán thủ thuật và kiến thức do tôi tự làm mà có nên bởi vậy bớt hỏi anh học ở đâu vậy...vì việt nam mảng này không ai đủ tư cách nói chuyện tới tôi dưới mọi góc độc bao gồm cả mấy thằng Hacker hay dạy học la hét trên mạng
 • Kiến thức của tôi không học bất kỳ của thằng lồn nào trên mạng nên thằng lồn nào dạy học thích nổ là thầy tao hay có động thái thích phá tao tao tiếp chiêu nếu chúng may có đủ level phá tao thì hãy thể hiện tài năng bao gồm cả hacker
 • Để thanh lọc Partner và Invoice giúp các nhà quảng cáo đi đúng hướng đỡ ngu dốt hơn trong việc muốn chạy lách mà cứ đi kiếm chân lý cuộc đời về tài khoản - tôi quyết tâm không hỗ trợ và xử lý các thành phần liên quan đến 2 đối tượng này ! Nếu thằng Partner nào cho nhân viên hỏi dịch vụ hãy lưu ý đừng để tao điên tao sẽ thanh lọc đừng hỏi vì sao nhé ! Hãy im mà sống lên tiếng toi đó mấy bé
  1. Note : Mảng VPCS tức là các mảng bị Google cấm chạy chứ không phải là VPCS là đông Y, TPCN.. là VPCS ..=> Bitcoin.. tiền điện tử , bóng đá cá độ mới được gọi là VPCS còn đông Y , TPCN, hay thuốc sinh lý chạy bị Google khóa tức là bạn đang bị chạm tới điều kiện yêu cầu không cho phép khi chạy mảng liên quan đến sức khỏe ! Vậy làm thế nào để né nó ra hoặc chọn cách cào nào cho đúng với mảng bị giới hạn liên quan đến sức khỏe đó chứ không phải là mảng đó mảng VPCS ! Lên mạng search " Chính sách cá nhân hóa Google ads " để hiểu hơn về mảng liên quan đến sức khỏe => tức Google không cho phép nhà quảng cáo gợi lại nỗi đau của người bệnh liên tục....
  2. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

   https://www.facebook.com/groups/314513929300715

  3. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

   https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

  4. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
  5. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
  6. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
  7. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
  8. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
  9. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
  10. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
  11. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
  12. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
  13. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
  14. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
  15. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
  16. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
  17. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
  18. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
  19. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
  20. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
  21. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
  22. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
  23. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
  24. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
  25. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
  26. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
  27. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
  28. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm


  29. Ngoài ra tôi có cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ riêng cho kỹ thuật Viên của Google và Facebook mảng Support kỹ thuật ! Nếu bạn là nhân viên của Google muốn lên chức hay vượt qua các kỳ thi xát hạch của Google để tăng chức hãy liên hệ tôi !  Lựa chọn mua cách làm hay mua hoặc thuê tài khoản thì hợp lý


  1. Việc mua hay thuê tài khoản quảng cáo để hi vọng giúp bạn chạy được quảng cáo được ưu tiên hơn là không có còn việc bạn muốn sử dụng 1 loại tài khoản được quản lý bởi Agency thì tôi sẽ cung cấp cho bạn các dạng tài khoản có đầy Profile chứng mình tôi là Agency thực sự cho doanh nghiệp các bạn
  2. Làm việc với Agency tài khoản được cấp ra bởi Agency chỉ có giá trị với các đối tác lớn để xuất hóa đơn và hợp thức hóa thuế đầu vào đầu ra cho các nhãn hàng tổ chức truyền thông và các khiếu nại cũng như giải quyết hỗ trợ chạy quảng cáo sẽ được triển khai một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn dưới dạng nhà thầu quảng cáo
  3. Làm việc được các dạng tài khoản được cung cấp bởi Agency chỉ có giá trị là Agency khi có hợp đồng văn bản hoặc giấy tờ chuyển tiền thanh toán với Google, Facebook thông qua séc hoặc thông qua một hình thức thanh toán được trao đổi trước đó giữa Facebook và Google
  4. Làm việc được với Agency thường áp dụng cho các thị trường lớn có dung lượng tiêu tiền lớn và các đối tác lớn
  5. Đi thuê tài khoản mà chịu mức thuê 5-10% rồi chưa kịp lời tài khoản lại die lỗ vẫn hoàn lỗ rồi không có lối thoát vẫn hoàn không có lối thoát => trắng tay khi 2 bên chia tay nhau nhận lại kết cục suy diễn vẫn chưa kiếm được bên nào uy tín để thuế vì vẫn thấy đối thủ hay người nào đó đang chạy được mình thì mãi vẫn loay hoay chết lên chết xuống

  X
  Call Now Button