Date & Time trong PHP - AGOLA Date & Time trong PHP - AGOLA

Date là những phần trong cuộc sống thường ngày và dễ dàng để làm việc với chúng mà không phải suy nghĩ. PHP cũng cung cấp các công cụ mạnh mẽ để thao tác date dễ dàng hơn.

Lấy Time Stamp với hàm time() trong PHP

Hàm time() trong PHP cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần về date và time hiện tại. Nó không yêu cầu tham số nhưng trả về một integer.

Số integer được trả về bởi hàm time() biểu diễn số giây đã trôi qua từ nửa đêm 1/1/1970. Dưới đây là ví dụ minh họa:

<?php print time(); ?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lấy Time Stamp với hàm time() trong PHP

Nếu xem kết quả, bạn có thể thấy khó hiểu. Nhưng PHP cung cấp các công cụ tuyệt vời để chuyển đổi một timestamp thành một form mà con người thấy tiện lợi.

Chuyển đổi Time Stamp với hàm getdate() trong PHP

Hàm getdate() chấp nhận một time stamp và trả về một mảng liên hợp chứa thông tin về date. Nếu bạn bỏ sót time stamp này, thì nó làm việc với time stamp hiện tại khi được trả về bởi time().

Bảng dưới liệt kê các phần tử được chứa trong mảng liên hợp được trả về bởi getdate() trong PHP:

Key Miêu tả Ví dụ
seconds Giây của phút (0-59) 20
minutes Phút của giờ (0 – 59) 29
hours Giờ của ngày (0 – 23) 22
mday Ngày của tháng (1 – 31) 11
wday Ngày trong tuần (0 – 6) 4
mon Tháng trong năm (1 – 12) 7
year Năm (4 chữ số) 1997
yday Ngày trong năm ( 0 – 365 ) 19
weekday Ngày trong tuần Thursday
month Tháng trong năm January
0 Timestamp 948370048

Tới giờ, bạn có thể định dạng date và time này trong bất kỳ định dạng nào bạn muốn.

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau:

<?php $date_array = getdate(); foreach ( $date_array as $key => $val ) { print "$key = $val<br />"; } $mydate=getdate(date("U")); //bạn tham khảo hàm date() ở bên dưới print "Today: "; echo "$mydate[weekday], $mydate[month] $mydate[mday], $mydate[year]"; ?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Chuyển đổi Time Stamp với hàm getdate() trong PHP

Chuyển đổi Time Stamp với date() trong PHP

Hàm date() trong PHP trả về một chuỗi đã được định dạng biểu diễn một date. Bạn có thể thực hành các điều khiển đa dạng thông qua định dạng mà hàm date() trả về với một tham số chuỗi mà bạn muốn truyền cho nó.

date(format,timestamp)

Nếu không sử dụng (một cách tùy ý) một Time stamp trong hàm date(), thì date và time hiện tại sẽ được sử dụng. Bất kỳ dữ liệu nào khác bạn bao trong chuỗi định dạng đã truyền cho date() sẽ được bao trong giá trị trả về.

Bảng dưới liệt kê một số code mà một chuỗi định dạng có thể chứa:

Định dạng Miêu tả Ví dụ
a ‘am’ hoặc ‘pm’ dạng chữ thường pm
A ‘AM’ hoặc ‘PM’ dạng chữ hoa PM
d Ngày của tháng, dạng số bắt đầu từ 01 20
D Ngày trong tuần (3 chữ cái) Thu
F Tên tháng January
h Giờ (định dạng 12h, dạng từ 01) 12
H Giờ (định dạng 24h, dạng từ 01) 22
g Giờ (định dạng 12h, dạng từ 1) 12
G Giờ (định dạng 24h, dạng từ 1) 22
i Phút ( 0 – 59 ) 23
j Ngày trong tháng (dạng 1) 20
l (Lower ‘L’) Ngày trong tuần Thursday
L Năm nhuận (‘1’ cho yes, ‘0’ cho no) 1
m Tháng trong năm (số, dạng 01) 1
M Tháng trong năm (3 chữ cái) Jan
r Date theo định dạng RFC 2822 Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
n Tháng trong năm (số, dạng 1) 2
s Giây trong giờ 20
U Time stamp 948372444
y Năm (2 chữ số) 06
Y Năm (4 chữ số) 2006
z Ngày trong năm (0 – 365) 206
Z Offset bằng giá trị giây từ GMT +5

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau về hàm date() trong PHP:

<?php // in ngày trong tuần echo date("l") . "<br>"; // in ngày trong tuần, ngày trong tháng, tháng, năm, thời gian, AM hoặc PM echo date("l jS of F Y h:i:s A") . "
"; // hiển thị October 3, 1975 là vào Friday echo "Oct 3,1975 was on a ".date("l", mktime(0,0,0,10,3,1975)) . "<br>"; // sử dụng một hằng số trong tham số format echo date(DATE_RFC822) . "<br>"; // hiển thị date time dưới dạng giống như: 1975-10-03T00:00:00+00:00 echo date(DATE_ATOM,mktime(0,0,0,10,3,1975)); ?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Chuyển đổi Time Stamp với date() trong PHP

Hy vọng bạn đã hiểu cách định dạng date và time theo yêu cầu của bạn. Danh sách đầy đủ tất cả các hàm thao tác date và time được cung cấp tại chương Hàm xử lý Date & Time trong PHP

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 2. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 3. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 4. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 5. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 6. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 7. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 8. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 9. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 10. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 11. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 12. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 13. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 14. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 15. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 16. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 17. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 18. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 19. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
X