Hướng dẫn cài đặt Cron job toàn tập - AGOLA Hướng dẫn cài đặt Cron job toàn tập - AGOLA
12 / 100

Có nhiều cách để làm việc hiệu quả. Ví dụ, đối với những lập trình viên website bận rộn, họ sẽ tận dụng tiến trình tự động để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Nếu bạn dùng hệ điều hành như Unix, cron job có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý tác vụ tự động.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cron job là gì, cơ bản về cron job và cách sử dụng cron để lên lịch thực thi tác vụ.

Cron job là gì?

Cron là chương trình để xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại ở lần sau. Cron Job đưa ra một lệnh để lên lịch “làm việc” cho một hành động cụ thể, tại một thời điểm cụ thể mà cần lặp đi lặp lại.

Đây là cách nó hoạt động:

Nếu bạn muốn lên lịch cho một công việc một lần, vào một thời điểm khác sau này, bạn nền dùng lệnh khác. Nhưng với những công việc định kỳ, cron là giải pháp hoàn hảo.

Cron là một daemon, nghĩa là nó hoạt động dưới nền để thực thi những tác vụ không cần tương tác. Trong Windows, bạn đã quen với tiến trình chạy nền gọi là Services.

Daemon luôn trong tình trạng sẵn sàng và đợi cho đến khi có lệnh yêu cầu nó chạy một tác vụ nhất định – trong máy tính hoặc từ những máy tính khác trong mạng lưới.

File cron là file text đơn giản chứa các lệnh được chạy trong thời gian cụ thể. File crontab mặc định trong hệ thống là /etc/crontab và nằm trong thư mục crontab /etc/cron.*/. Chỉ quản trị viên hệ thống mới có thể chỉnh sửa file crontab trên hệ thống.

Tuy nhiên, vì đối với các hệ điều hành hỗ trợ nhiều người dùng như Unix, mỗi hệ điều hành đều có thể tạo file crontab riêng. Nó có thể chạy jobs bất cứ lúc nào nó muốn. Daemon cron sẽ kiểm tra file và chạy lệnh trên nền hệ thống.

Với cron jobs, bạn có thể tự động hóa bảo trì hệ thống, giám sát dung lượng ổ đĩa, và thiết lập backup. Bản chất của nó vì vậy phù hợp cho các máy hoạt động 24/7 – như server.

Cron jobs thường được dùng chủ yếu bởi quản trị viên hệ thống nhưng nó cũng có ích với cả quản trị viên web. Ví dụ, dùng cron để hủy kích hoạt tài khoản đã hết hạn, kiểm tra links hỏng, hoặc gửi bản tin cho người dùng mục tiêu.

Những điều cơ bản về Cron job

Bạn có thể tạo và chỉnh sửa cron jobs bằng các phương pháp khác nhau. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm bằng Linux Shell Prompt (Terminal).

Nếu bạn có VPS trên Hostinger, bạn vào trang quản trị VPS để lấy thông tin truy cập server qua SSH. Nếu gặp vấn đề, bạn có thể xem lại hướng dẫn PuTTY để kết nối SSH.

Đây là một số tác vụ mà cron jobs thực hiện được:

Nếu bạn muốn chỉnh sửa file crontab của người dùng hiện tại, nhập crontab -e trong terminal:

crontab

Nó sẽ trả về kết quả như thế này:

kết quả cron tab

Nếu dùng vi editor, bạn có thể tìm hiểu vi commands cơ bản để làm đúng.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa crontab của người dùng khác, bạn có thể nhập crontab -u username -e. Bạn cần chạy lệnh này bằng superuser, nghĩa là bạn cần nhập: sudo su trước thực hiện lệnh này.

crontab -u username -e outcome cron job

Hoạt động khác cho phép bạn xem cron files nếu nó được tạo. Bạn chỉ cần nhập crobtab -I. Nếu không có file nào, bạn sẽ nhìn thấy kết quả này:

crontab -l result cron job

Ngoài ra, nếu bạn muốn thấy danh sách file crontab của người dùng khác, bạn có thể nhập crontab -u username -I dưới superuser:

cron job crontab -u username -l kết quả

Ngoại trừ phải biết về các tác vụ cơ bản, cú pháp cơ bản cũng rất quan trọng bạn cần ghi nhớ.

Cơ bản là file crontab chứa 2 phần: trình lên lịch và lệnh. Đây là cách viết lệnh:

* * * * * /bin/sh backup.sh
 • ***** /bin/sh backup.sh cronjob nghĩa là nó sẽ chạy backup mỗi phút
 • 30 18 * * * rm /home/sydtesting/tmp/* nghĩa là nó xóa files tmp khỏi /home/sydtesting/tmp mỗi ngày lúc 6:30 PM.

Cùng tìm hiểu chi tiết hơn về Cron Job

Cách viết cú pháp Cron đúng

Như đã đề cập trước đó, file crontab có 5 trường – mỗi trường đại diện bởi dấu hoa thị. Chúng dùng để xác định ngày và thời gian của tác vụ nhất định được thiết lập để hoạt động lặp đi lặp lại.

5 trường của Crontab

 • Minute – phút của giờ mà lệnh sẽ chạy, trong khoảng từ 0 đến 59
 • Hour – dựa trên giờ mà lệnh sẽ chạy, trong khoảng từ 0 đến 23
 • Day of the month – dựa trên ngày của tháng mà bạn muốn chạy lệnh, trong khoảng từ 1 đến 31
 • Month – dựa trên tháng mà lệnh cụ thể chạy, trong khoảng từ 1 đến 12
 • Day of the week – dựa trên ngày của tuần mà bạn muốn chạy lệnh, trong khoảng từ 0 đến 7

Thêm vào đó, bạn cần dùng kí tự đúng với mỗi file crontab.

 • Dấu hoa thị (*) – để xác định tất cả tham số được lên lịch
 • Dấu phẩy (,) – để duy trì 2 hoặc nhiều lần thực thi một lệnh
 • Dấu gạch nối (-) – để xác định khoảng thời gian thiết lập lần thực thi một lệnh
 • Dấu gạch chéo (/) – để tạo khoảng thời gian nghỉ cụ thể
 • Cuối cùng (L) – cho mục đích cụ thể là chỉ định ngày cuối cùng của tuần trong tháng. Ví dụ, 3L nghĩa là thứ tư cuối cùng.
 • Ngày trong tuần (W) – để xác định ngày trong tuần gần nhất. Ví dụ, 1W nghĩa là nếu ngày 1 là thứ 7, lệnh sẽ chạy vào thứ hai (ngày 3)
 • Hash (#) – để xác định ngày của tuần, theo sau bởi số chạy từ 1 đến 5. Ví dụ, 1#2 nghĩa là ngày thứ Hai thứ hai.
 • Dấu chấm hỏi (?) – để để lại khoảng trống

11 ví dụ về cú pháp của Cronjob

Bây giờ bạn đã biết cách viết cú pháp đúng. Chúng tôi sẽ cho bạn các ví dụ cụ thể để hiểu các quy tắc ở trên tốt hơn.

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo output của lệnh sẽ tự động gửi đến tài khoản email của bạn. Vì vậy nếu bạn muốn dừng nhận những email này, bạn có thể thêm >/dev/null 2>&1 vào cú pháp như ví dụ bên dưới:

0 5 * * * /root/backup.sh >/dev/null 2>&1

Nếu bạn muốn gửi email output đến một tài khoản cụ thể, thêm MAILTO và sau đó là địa chỉ email. Đây là ví dụ:

MAILTO="[email protected]"
0 3 * * * /root/backup.sh >/dev/null 2>&1

Đây là nhiều ví dụ về cú pháp hơn:

Diễn đạtÝ nghĩa
0 0 * * * /bin/sh backup.shĐể chạy cơ sở dữ liệu backup vào giữa đêm, và chạy sau 1 ngày.
0 6,18 * * * /bin/sh backup.shĐể chạy backup cơ sở dữ liệu 2 lần 1 ngày lúc 6AM và 6PM.
0 */6 * * * /scripts/monitor.shĐể thực thi giám sát mỗi 6 giờ.
*/10 * * * * /home/user/script.shĐể chạy cron job cho file script đặt trong thư mục chính mỗi 10 phút.
0 * 20 7 * /bin/sh backup.shĐể chạy cơ sở dữ liệu backup mỗi giờ mỗi ngày 20/07.
0 0 * * 2 * /bin/shĐể chạy cơ sở dữ liệu backup giữa đêm mỗi thứ ba.
* * * 1,2,5 *  /script/script.shĐể chạy lệnh vào tháng một, tháng hai và tháng năm.
10-59/5 5 * * * /home/user/script.shĐể chạy lệnh mỗi 5 phút lúc 5AM, bắt đầu lúc 5:10 AM.
0 8 1 */3 * /home/user/script.shĐể chạy lệnh hàng quý vào ngày 1 lúc 8AM.
* * * * * /scripts/script.sh; /scripts/scrit2.shĐể đặt lịch nhiều jobs trên cron job độc lập.
@reboot /scripts/script.shĐể chạy tác vụ nhất định mỗi khi bạn khởi động hệ thống.
0 0 1 * *  /home/user/script.shĐể chạy lệnh vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.

Lời kết

Việc cài đặt job lên lịch tự động không chỉ tiện lợi mà còn giúp bạn thực thi các hành động kịp thời, đúng lúc.

Cronjob là cách tốt để quản lý tác vụ đối với quản trị viên hệ thống hoặc ngành nghề khác như người phát triển web. Bạn cần dùng đúng lệnh và chọn đúng lúc.

Đây là vài lệnh cơ bản:

 • crontab e – để tạo và chỉnh sửa file crontab
 • crontab -u username -e – để chỉnh sửa file crontab của người dùng khác với quyền truy cập của superuser
 • crontab -l – để xem danh sách file crontab của người dùng hiện tại.
 • crontab -u username -l – để xem danh sách files crontab của người dùng khác.

Bây giờ hãy thử Cron Job và để nó chạy tự động một lệnh bạn thích xem.


  => => Việc mua tài khoản đã cắn tiền về add lại thẻ thanh toán theo nguyên tắc lập trình nó không khác gì 1 tài khoản mới tạo ra bởi vậy tự tạo ra tài khoản Google ads đã căn tiền mảng khác rồi không phải remove thông tin thanh toán mà cứ thế để cài quảng cáo mảng VPCS sẽ giúp bạn có tỉ lệ sống cao hơn việc đi mua tài khoản Google ads có chi tiêu về add thẻ lại!    

=> => Tất cả các dịch vụ của tôi được bán thông hỗ trợ online teamview hoặc Ultral View qua máy tính các bạn - hỗ trợ trực tiếp trên máy tính của các bạn bởi vậy cần chuẩn bị máy tính ngon và các vấn đề câu hỏi liên quan trước khi quyết định mua sản phẩm dịch vụ chúng tôi cung cấp ! Các sản phẩm trên 500 triệu được gặp mặt trao đổi thương lượng nếu là tổ chức công ty !    

=> => Tôi cung cấp khá đầy đủ các thông cho các bạn bởi vậy bớt hỏi những câu hỏi linh tinh như bán thì giao dịch như nào hay anh ở đâu em tới ! Nếu là 1 thằng không có kiến thức để làm thì sẽ không có những sườn thông tin nội dung đăng tải như trên để bán được cho tụi trong nghề đâu nhé !  

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 • Sản phẩm dịch vụ của tối bán ra rất nhiều tiền bởi vậy ướm trong túi có tiền rồi thì hãy PM còn không thì đừng nên PM ! Nếu ở Việt Nam bạn tìm ra được 1 ai đó có trình độ chuyên môn đủ Level bật lại tôi tôi sẵn sàng tặng bạn 20 triệu tiền uống cafe ! Ở Việt Nam không thằng nào đủ tư cách nói chuyện với tôi ở dạng bậc thầy và tôi cũng không nhận làm thầy của ai tôi bán thủ thuật và kiến thức do tôi tự làm mà có nên bởi vậy bớt hỏi anh học ở đâu vậy...vì việt nam mảng này không ai đủ tư cách nói chuyện tới tôi dưới mọi góc độc bao gồm cả mấy thằng Hacker hay dạy học la hét trên mạng
 • Kiến thức của tôi không học bất kỳ của thằng lồn nào trên mạng nên thằng lồn nào dạy học thích nổ là thầy tao hay có động thái thích phá tao tao tiếp chiêu nếu chúng may có đủ level phá tao thì hãy thể hiện tài năng bao gồm cả hacker
 • Để thanh lọc Partner và Invoice giúp các nhà quảng cáo đi đúng hướng đỡ ngu dốt hơn trong việc muốn chạy lách mà cứ đi kiếm chân lý cuộc đời về tài khoản - tôi quyết tâm không hỗ trợ và xử lý các thành phần liên quan đến 2 đối tượng này ! Nếu thằng Partner nào cho nhân viên hỏi dịch vụ hãy lưu ý đừng để tao điên tao sẽ thanh lọc đừng hỏi vì sao nhé ! Hãy im mà sống lên tiếng toi đó mấy bé
  1. Note : Mảng VPCS tức là các mảng bị Google cấm chạy chứ không phải là VPCS là đông Y, TPCN.. là VPCS ..=> Bitcoin.. tiền điện tử , bóng đá cá độ mới được gọi là VPCS còn đông Y , TPCN, hay thuốc sinh lý chạy bị Google khóa tức là bạn đang bị chạm tới điều kiện yêu cầu không cho phép khi chạy mảng liên quan đến sức khỏe ! Vậy làm thế nào để né nó ra hoặc chọn cách cào nào cho đúng với mảng bị giới hạn liên quan đến sức khỏe đó chứ không phải là mảng đó mảng VPCS ! Lên mạng search " Chính sách cá nhân hóa Google ads " để hiểu hơn về mảng liên quan đến sức khỏe => tức Google không cho phép nhà quảng cáo gợi lại nỗi đau của người bệnh liên tục....
  2. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

   https://www.facebook.com/groups/314513929300715

  3. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

   https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

  4. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
  5. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
  6. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
  7. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
  8. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
  9. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
  10. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
  11. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
  12. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
  13. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
  14. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
  15. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
  16. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
  17. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
  18. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
  19. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
  20. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
  21. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
  22. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
  23. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
  24. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
  25. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
  26. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
  27. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
  28. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm


  29. Ngoài ra tôi có cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ riêng cho kỹ thuật Viên của Google và Facebook mảng Support kỹ thuật ! Nếu bạn là nhân viên của Google muốn lên chức hay vượt qua các kỳ thi xát hạch của Google để tăng chức hãy liên hệ tôi !  Lựa chọn mua cách làm hay mua hoặc thuê tài khoản thì hợp lý


  1. Việc mua hay thuê tài khoản quảng cáo để hi vọng giúp bạn chạy được quảng cáo được ưu tiên hơn là không có còn việc bạn muốn sử dụng 1 loại tài khoản được quản lý bởi Agency thì tôi sẽ cung cấp cho bạn các dạng tài khoản có đầy Profile chứng mình tôi là Agency thực sự cho doanh nghiệp các bạn
  2. Làm việc với Agency tài khoản được cấp ra bởi Agency chỉ có giá trị với các đối tác lớn để xuất hóa đơn và hợp thức hóa thuế đầu vào đầu ra cho các nhãn hàng tổ chức truyền thông và các khiếu nại cũng như giải quyết hỗ trợ chạy quảng cáo sẽ được triển khai một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn dưới dạng nhà thầu quảng cáo
  3. Làm việc được các dạng tài khoản được cung cấp bởi Agency chỉ có giá trị là Agency khi có hợp đồng văn bản hoặc giấy tờ chuyển tiền thanh toán với Google, Facebook thông qua séc hoặc thông qua một hình thức thanh toán được trao đổi trước đó giữa Facebook và Google
  4. Làm việc được với Agency thường áp dụng cho các thị trường lớn có dung lượng tiêu tiền lớn và các đối tác lớn
  5. Đi thuê tài khoản mà chịu mức thuê 5-10% rồi chưa kịp lời tài khoản lại die lỗ vẫn hoàn lỗ rồi không có lối thoát vẫn hoàn không có lối thoát => trắng tay khi 2 bên chia tay nhau nhận lại kết cục suy diễn vẫn chưa kiếm được bên nào uy tín để thuế vì vẫn thấy đối thủ hay người nào đó đang chạy được mình thì mãi vẫn loay hoay chết lên chết xuống

  X
  Call Now Button