Chiêu trò sử dụng bộ link kháng nghị tài khoản Facebook ads bị khóa - AGOLA Chiêu trò sử dụng bộ link kháng nghị tài khoản Facebook ads bị khóa - AGOLA
12 / 100

Có rất nhiều nhà quảng cáo không làm mà đòi có ăn thì ăn cái đờ bờ dù bạn có đi sử dụng của bất kỳ bên nào thì cách để họ xử lý các trường hợp cho bạn khi connext với facebook thì đều phải thông qua 1 số các link hướng dẫn sau đây ! Vậy hãy coi mình gặp tình trạng gì và làm theo hướng dẫn của Facebook có được không nếu không soi xem các link nhận dạng hỗ trợ của facebook ở đây mà nghịch nhé

 

1.Một số link kháng Facebook.

 

Link kháng Facebook

 

 • Chat với suport: https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi
 • Gửi kiến nghị cho facebook: facebook.com/help/127103474099499
 • Đổi tên người dùng (URL) cho page: https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
 • Yêu cầu gộp trang: facebook.com/help/249601088403018
 • Link kháng đổi tên Trang: https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
 • Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
 • Đổi ngày sinh: https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
 • Vấn đề đăng nhập: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
 • Check 20% text: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
 • Đề nghị nâng ngưỡng: https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
 • Tài khoản profile bị hack: https://www.facebook.com/hacked
 • Báo cáo tài khoản mạo doanh: https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
 • Mở khoá tài khoản FAQ: https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
 • Kháng không được phê duyệt qc: facebook.com/help/contact/1582364792025146
 • Kháng TK bị gắn cờ: facebook.com/help/contact/531795380173090
 • Kháng bị đá thẻ: https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
 • Hồi sinh group: facebook.com/help/contact/157461604368161
 • Bỏ block link: https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
 • Tài khoản bị khoá: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
 • TK bị vô hiệu hóa theo chính sách: https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
 • Hoạt động bất thường: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
 • Treo phương thức thanh toán: https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
 • Không tìm thấy trang trên facebook: facebook.com/help/contact/351451441588463
 • Tháo capcha cho link: facebook.com/business/resources
 • Báo cáo 1 vấn đề nào đó: facebook.com/help/181495968648557
 • Facebook cho doanh nghiệp: facebook.com/business
 • Hỗ trợ nhà quảng cáo facebook.com/business/resources
 • Cộng đồng trợ giúp: facebook.com/help/community
 • Trung tâm trợ giúp: facebook.com/help
 • Chính sách quảng cáo: https://www.facebook.com/policies/ads/

2.Update thêm một số link kháng Facebook.

 • Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
 • EMail: [email protected]
 • Xin Nâng ngưỡng: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
 • Chat Support: https://www.facebook.com/business/resources
 • Chính sách: https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

 

Vấn đề đăng nhập và tài khoản:

 • Báo cáo vấn đề đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
 • Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
 • Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
 • Confirm Your Identity With Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
 • Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
 • Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
 • Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
 • Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
 • Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
 • California’s Shine the Light law : https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
 • Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
 • Thay tên chuẩn, đổi tên : https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
 • Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Một số vấn đề về Report:

 • Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
 • Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bạn : https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952
 • Report Pages that Disappeared : https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
 • Report an Ad : https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954
 • Bank Account Payments : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
 • Disabled Ad Account Help : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
 • Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
 • Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
 • Facebook Payments Support Center – Enter : https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
 • Give feedback or report that something is broken: Photos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
 • Report an Issue with Disappearing Videos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
 • Report an Issue with Chat Disconnections : https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
 • Report an Issue with Search : https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
 • Report an Issue with Notifications : https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
 • Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
 • Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/
 • Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng : https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
 • Privacy Rights – Video Removal Request : https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
 • Report an Issue with Facebook on Mobile : https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
 • Report an Unavailable Group or Event : https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

Liên hệ trực tiếp Facebook:

Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

 

Contact us Facebook

 • Yêu cầu thay đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
 • Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/
 • Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
 • Mentions Verification Request : https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751
 • Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
 • Yêu cầu tưởng nhớ : https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

Một số báo cáo cho Facebook:

 • Mẫu báo cáo bản quyền : https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
 • Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
 • Must Log In To See This Page Error : https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
 • Invalid Email Address Error : https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773
 • Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận : https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831
 • Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524
 • Page Promotion Help : https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p
 • Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt : https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146
 • Report an Underage Child (South Korea & Spain) : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
 • Report Content Lost During Reactivation : https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849
 • Report an Issue with Webcam Videos on Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
 • Report an Issue with Video Playback: https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620
 • Chat Appears Turned Off for Friends : https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090
 • Report a Page Unavailable Error : https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587
 • Your Feedback About Places : https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268
 • Impressum Contact: https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

Một số link kháng cáo cho tài khoản cá nhân:

 • Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
  https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
 • Tên không được chấp nhận: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
 • Disabled- Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
 • Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
 • Xác minh tên của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
 • Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005 https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
 • Xác minh tên: https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
 • Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
 • Report bệnh tật: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
 • Report die: https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797
 • Report sex: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
 • Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up CMND: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
 • Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa. Mã code đt…( mấy bé check acc nên xài): https://www.facebook.com/help/contact/logout…
 • Xác nhận thông tin cá nhân: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
 • Block do không đủ tiêu chuẩn sử dụng Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
 • Block do ăn vé tên giả: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237Verify lại account: https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
 • Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
 • Give Us Feedback About a Facebook Feature: https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
 • Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
 • Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration: https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870
 • Your Feedback About Facebook for Every Phone: https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570
 • Must Log In To See This Page Error: https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878 Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest: https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403
 • Verified badge Một số nước vào được: https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289 

Về quảng cáo và các vấn đề liên quan khác:

 • Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information: https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app
 • Report an Issue with Webcam Videos on Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
 • Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guideHướng dẫn quảng cáo
 • Advertising Policies: https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo.
 • Image Text Check: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlayĐo 20% text
 • Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights [email protected]. Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…
 • The Facebook stickers [email protected] Liên hệ về việc update stickers
 • Personal Data Requests [email protected]ác vấn đề về dữ liệu cá nhân
 • Facebook Research Team [email protected]
 • Facebook Advertising Support [email protected]
 • Business Manager Invoicing Application [email protected]
 • Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252Truy cập bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive
 • Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927 Facebook Ads API Standard Access
 • Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi
 • Personal Data Requests: https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
 • Request Access to the Mobile Partner Portal: https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

Link kháng Facebook về tài khoản quảng cáo:

 • Accounts Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086
 • Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
 • Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
 • Disabled – multiple accounts: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
 • Account Disabled – 13 Underage: https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
 • Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Tài khoản mạo danh, người dùng Facebook vi phạm:

 • Report an Impostor Account: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
 • My Personal Account is Memorialized: https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
 • My Personal Account was Disabled: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
 • Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account: https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519
 • Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
 • Account Disabled – Confirm Your Identity: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429; https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
 • Report a Login Issue: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
 • Account Disabled – Help Us Confirm Your Name: https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
 • Changing Your Name: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
 • Report an Underage Child (South Korea & Spain): https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi
 • Child Data Request: https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên
 • Report an Underage Child: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097Báo cáo account dưới 13 tuổi
 • Request Help with Your Child’s Ads Settings: https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18
 • Personal Data Requests: https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Tài khoản người đã mất, lí do khác:

 • Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật
 • Memorialization Request: https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất
 • Requesting Content From a Deceased Person’s Account: https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất
 • Special Request for Deceased Person’s Account: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất
 • Didn’t Receive Confirmation Email: https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755 Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email
 • Email Address Already in Use: https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641Vấn đề email bị người khác sử dụng
 • Email Address Already Taken: https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
 • Profile Pictures on the Login Page: https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook
 • Security Checks Preventing Login: https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập
 • Report an Issue with Facebook Mobil Texts: https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949
 • Report an Issue with Facebook on Mobile: https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789
 • Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác
 • Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

Quyền riêng tư của tài khoản Facebook:

 • Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
 • Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh: https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903; https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196; https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948
 • Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783Quyền riêng, yêu cầu video: https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
 • Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
 • Filing a DMCA Counter- Notification: https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter?parent_report_id=681768011967162Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền
 • Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812 Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

 

Kháng cáo vấn đề liên quan đến trang

 

 • Yêu cầu Hợp nhất Trang: https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405
 • Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
 • Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274
 • Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
 • Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095
 • Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143
 • Khiếu nại một trang không công bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179
 • Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106
 • Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
 • Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang
 • Báo cáo trang bị tấn công: https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin
 • Trang web hoặc nội dung bị chặn: https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
 • Appeal Page Name Change Request: https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang
 • Page Promotion Help: https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang
 • Your Feedback about Pages Insights: https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
 • Reporting a Violation or Infringement of Your Rights: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
 • Copyright Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547Báo cáo vi phạm bản quyền: https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
 • Trademark Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647Báo cáo vi phạm thương hiệu
 • Trademark Complaint Inquiry Form: https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn
 • Counterfeit Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065Báo cáo hàng giả
 • Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other: https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn
 • Directory of Intellectual Property Offices: http://www.wipo.int/directory/en/urls.jspDanh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

Link kháng Facebook các vấn đề về thanh toán:

 • Get Facebook Payments Support: https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
 • Disabled Payments Support: https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713
 • Ads Payments Inquiry: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
 • Suspended Payment Method: https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
 • Disable Payments Request https://www.facebook.com/help/contact/1552997831589494
 • Contact Facebook About Your Purchase https://www.facebook.com/help/contact/691954850842417
 • Disabled Payments and Ads Manager: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879(Kháng cáo khoá tài khoản bất thường).
 • Unauthorized Charge: https://www.facebook.com/help/contact/733689746780575Thanh toán trái phép.
 • Business Manager Invoicing Application: https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054

Quyền, quản trị trên trang:

 • Page Admin Security Check: https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967
 • Report an Issue with Home Page or News Feed: https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337
 • Request for Community-Created Page Review: https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537Xem lại danh cộng đồng sai danh mục
 • Your Feedback About Promoted Page Likes: https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421
 • Policy Disabled Ad Account Help: https://www.facebook.com/help/contact/766321470101104Kháng cáo tài khoản vi phạm chính sách
 • Disabled Ad Account Help: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090Kháng cáo khoá tài khoản
 • Appeal a Disapproved Ad: https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146Kháng mẫu quảng cáo không được duyệt
 • Ad Pending Review: https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726
 • Disabled Advertising for Pages: https://www.facebook.com/help/contact/536515906554077
 • Report an ad: https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954

Liên quan tới liên kết và tài khoản Instagram:

 • Instagram Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470: https://help.instagram.com/contact/504521742987441
 • Requiring login every time: https://www.facebook.com/help/contact/?id=281059842011478Vấn đề tài khoản instagram bị đăng xuất khi thoát app
 • Request to Merge Instagram Accounts: https://www.facebook.com/help/contact/1385598951765341
 • Request to Delete an Unauthorized Instagram Account: https://www.facebook.com/help/contact/811271035621460
 • Request to Claim an Instagram Username: https://www.facebook.com/help/contact/893251070734805
 • Email Address Already in Use: https://help.instagram.com/contact/151081798582137
 • Removal Request for Deceased Person on Instagram: https://help.instagram.com/contact/1474899482730688(Yêu cầu xoá tài khoản người mất)
 • Report an Underage User on Instagram: https://help.instagram.com/contact/723586364339719
 • Report a Deceased Person’s Account for Memorialization on Instagram: https://help.instagram.com/contact/452224988254813


  => => Việc mua tài khoản đã cắn tiền về add lại thẻ thanh toán theo nguyên tắc lập trình nó không khác gì 1 tài khoản mới tạo ra bởi vậy tự tạo ra tài khoản Google ads đã căn tiền mảng khác rồi không phải remove thông tin thanh toán mà cứ thế để cài quảng cáo mảng VPCS sẽ giúp bạn có tỉ lệ sống cao hơn việc đi mua tài khoản Google ads có chi tiêu về add thẻ lại!    

=> => Tất cả các dịch vụ của tôi được bán thông hỗ trợ online teamview hoặc Ultral View qua máy tính các bạn - hỗ trợ trực tiếp trên máy tính của các bạn bởi vậy cần chuẩn bị máy tính ngon và các vấn đề câu hỏi liên quan trước khi quyết định mua sản phẩm dịch vụ chúng tôi cung cấp ! Các sản phẩm trên 500 triệu được gặp mặt trao đổi thương lượng nếu là tổ chức công ty !    

=> => Tôi cung cấp khá đầy đủ các thông cho các bạn bởi vậy bớt hỏi những câu hỏi linh tinh như bán thì giao dịch như nào hay anh ở đâu em tới ! Nếu là 1 thằng không có kiến thức để làm thì sẽ không có những sườn thông tin nội dung đăng tải như trên để bán được cho tụi trong nghề đâu nhé !  

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 • Sản phẩm dịch vụ của tối bán ra rất nhiều tiền bởi vậy ướm trong túi có tiền rồi thì hãy PM còn không thì đừng nên PM ! Nếu ở Việt Nam bạn tìm ra được 1 ai đó có trình độ chuyên môn đủ Level bật lại tôi tôi sẵn sàng tặng bạn 20 triệu tiền uống cafe ! Ở Việt Nam không thằng nào đủ tư cách nói chuyện với tôi ở dạng bậc thầy và tôi cũng không nhận làm thầy của ai tôi bán thủ thuật và kiến thức do tôi tự làm mà có nên bởi vậy bớt hỏi anh học ở đâu vậy...vì việt nam mảng này không ai đủ tư cách nói chuyện tới tôi dưới mọi góc độc bao gồm cả mấy thằng Hacker hay dạy học la hét trên mạng
 • Kiến thức của tôi không học bất kỳ của thằng lồn nào trên mạng nên thằng lồn nào dạy học thích nổ là thầy tao hay có động thái thích phá tao tao tiếp chiêu nếu chúng may có đủ level phá tao thì hãy thể hiện tài năng bao gồm cả hacker
 • Để thanh lọc Partner và Invoice giúp các nhà quảng cáo đi đúng hướng đỡ ngu dốt hơn trong việc muốn chạy lách mà cứ đi kiếm chân lý cuộc đời về tài khoản - tôi quyết tâm không hỗ trợ và xử lý các thành phần liên quan đến 2 đối tượng này ! Nếu thằng Partner nào cho nhân viên hỏi dịch vụ hãy lưu ý đừng để tao điên tao sẽ thanh lọc đừng hỏi vì sao nhé ! Hãy im mà sống lên tiếng toi đó mấy bé
  1. Note : Mảng VPCS tức là các mảng bị Google cấm chạy chứ không phải là VPCS là đông Y, TPCN.. là VPCS ..=> Bitcoin.. tiền điện tử , bóng đá cá độ mới được gọi là VPCS còn đông Y , TPCN, hay thuốc sinh lý chạy bị Google khóa tức là bạn đang bị chạm tới điều kiện yêu cầu không cho phép khi chạy mảng liên quan đến sức khỏe ! Vậy làm thế nào để né nó ra hoặc chọn cách cào nào cho đúng với mảng bị giới hạn liên quan đến sức khỏe đó chứ không phải là mảng đó mảng VPCS ! Lên mạng search " Chính sách cá nhân hóa Google ads " để hiểu hơn về mảng liên quan đến sức khỏe => tức Google không cho phép nhà quảng cáo gợi lại nỗi đau của người bệnh liên tục....
  2. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

   https://www.facebook.com/groups/314513929300715

  3. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

   https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

  4. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
  5. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
  6. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
  7. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
  8. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
  9. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
  10. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
  11. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
  12. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
  13. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
  14. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
  15. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
  16. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
  17. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
  18. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
  19. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
  20. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
  21. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
  22. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
  23. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
  24. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
  25. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
  26. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
  27. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
  28. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm


  29. Ngoài ra tôi có cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ riêng cho kỹ thuật Viên của Google và Facebook mảng Support kỹ thuật ! Nếu bạn là nhân viên của Google muốn lên chức hay vượt qua các kỳ thi xát hạch của Google để tăng chức hãy liên hệ tôi !  Lựa chọn mua cách làm hay mua hoặc thuê tài khoản thì hợp lý


  1. Việc mua hay thuê tài khoản quảng cáo để hi vọng giúp bạn chạy được quảng cáo được ưu tiên hơn là không có còn việc bạn muốn sử dụng 1 loại tài khoản được quản lý bởi Agency thì tôi sẽ cung cấp cho bạn các dạng tài khoản có đầy Profile chứng mình tôi là Agency thực sự cho doanh nghiệp các bạn
  2. Làm việc với Agency tài khoản được cấp ra bởi Agency chỉ có giá trị với các đối tác lớn để xuất hóa đơn và hợp thức hóa thuế đầu vào đầu ra cho các nhãn hàng tổ chức truyền thông và các khiếu nại cũng như giải quyết hỗ trợ chạy quảng cáo sẽ được triển khai một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn dưới dạng nhà thầu quảng cáo
  3. Làm việc được các dạng tài khoản được cung cấp bởi Agency chỉ có giá trị là Agency khi có hợp đồng văn bản hoặc giấy tờ chuyển tiền thanh toán với Google, Facebook thông qua séc hoặc thông qua một hình thức thanh toán được trao đổi trước đó giữa Facebook và Google
  4. Làm việc được với Agency thường áp dụng cho các thị trường lớn có dung lượng tiêu tiền lớn và các đối tác lớn
  5. Đi thuê tài khoản mà chịu mức thuê 5-10% rồi chưa kịp lời tài khoản lại die lỗ vẫn hoàn lỗ rồi không có lối thoát vẫn hoàn không có lối thoát => trắng tay khi 2 bên chia tay nhau nhận lại kết cục suy diễn vẫn chưa kiếm được bên nào uy tín để thuế vì vẫn thấy đối thủ hay người nào đó đang chạy được mình thì mãi vẫn loay hoay chết lên chết xuống

  X
  Call Now Button