22 Lỗi thường gặp trong quá trình complie PHP - AGOLA 22 Lỗi thường gặp trong quá trình complie PHP - AGOLA

Trong quá trình complie PHP, các bạn có thể gặp một số lỗi sau, dưới đây là 22 lỗi complie PHP thườn gặp nhất mà hostvn ghi nhận được

Lỗi 1 :

checking for BZip2 support… yes
checking for BZip2 in default path… not found
configure: error: Please reinstall the BZip2 distribution

Cách xử lý:

yum install bzip2-devel

Lỗi 2:

checking for cURL support… yes
checking if we should use cURL for url streams… no
checking for cURL in default path… not found
configure: error: Please reinstall the libcurl distribution –
easy.h should be in /include/curl/

Cách xử lý:

yum install curl-devel

Lỗi 3:

checking for fabsf… yes
checking for floorf… yes
configure: error: jpeglib.h not found.

checking for fabsf… yes
checking for floorf… yes
checking for jpeg_read_header in -ljpeg… yes
configure: error: png.h not found.

Cách xử lý:

yum install libpng-devel

Lỗi 4:

checking for curl_multi_strerror in -lcurl… yes
checking for QDBM support… no
checking for GDBM support… no
checking for NDBM support… no
configure: error: DBA: Could not find necessary header file(s).

Cách xử lý:

yum install db4-devel

Lỗi 5:

checking for png_write_image in -lpng… yes
If configure fails try –with-xpm-dir=

configure: error: freetype.h not found.

Cách xử lý:

Fix: Reconfigure your PHP with the following option.
–with-xpm-dir=/usr

Lỗi 6:

checking for png_write_image in -lpng… yes
configure: error: libXpm.(a|so) not found.

Cách xử lý:

yum install libXpm-devel

Lỗi 7:

checking for bind_textdomain_codeset in -lc… yes
checking for GNU MP support… yes
configure: error: Unable to locate gmp.h

Cách xử lý:

yum install gmp-devel

Lỗi 8:

checking for utf8_mime2text signature… new
checking for U8T_DECOMPOSE…
configure: error: utf8_mime2text() has new signature, but U8T_CANONICAL is missing. This should not happen. Check config.log for additional information.

Cách xử lý:

yum install libc-client-devel

Lỗi 9:

checking for LDAP support… yes, shared
checking for LDAP Cyrus SASL support… yes
configure: error: Cannot find ldap.h

Cách xử lý:

yum install openldap-devel

Lỗi 10:

checking for mysql_set_character_set in -lmysqlclient… yes
checking for mysql_stmt_next_result in -lmysqlclient… no
checking for Oracle Database OCI8 support… no
checking for unixODBC support… configure: error: ODBC header file ‘/usr/include/sqlext.h’ not found!

Cách xử lý:

yum install unixODBC-devel

Lỗi 11:

checking for PostgreSQL support for PDO… yes, shared
checking for pg_config… not found
configure: error: Cannot find libpq-fe.h. Please specify correct PostgreSQL installation path

Cách xử lý:

yum install postgresql-devel

Lỗi 12:

checking for sqlite 3 support for PDO… yes, shared
checking for PDO includes… (cached) /usr/local/src/php-5.3.7/ext
checking for sqlite3 files in default path… not found
configure: error: Please reinstall the sqlite3 distribution

Cách xử lý:

yum install sqlite-devel

Lỗi 13:

checking for utsname.domainname… yes
checking for PSPELL support… yes
configure: error: Cannot find pspell

Cách xử lý:

yum install aspell-devel

Lỗi 14:

checking whether to enable UCD SNMP hack… yes
checking for default_store.h… no

checking for kstat_read in -lkstat… no
checking for snmp_parse_oid in -lsnmp… no
checking for init_snmp in -lsnmp… no
configure: error: SNMP sanity check failed. Please check config.log for more information.

Cách xử lý:

yum install net-snmp-devel

Lỗi 15:

checking whether to enable XMLWriter support… yes, shared
checking for xml2-config path… (cached) /usr/bin/xml2-config
checking whether libxml build works… (cached) yes
checking for XSL support… yes, shared
configure: error: xslt-config not found. Please reinstall the libxslt >= 1.1.0 distribution

Cách xử lý:

yum install libxslt-devel

Lỗi 16:

configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation.

Cách xử lý:

yum install libxml2-devel

Lỗi 17:

checking for PCRE headers location… configure: error: Could not find pcre.h in /usr

Cách xử lý:

yum install pcre-devel

Lỗi 18:

libtool: link: cannot find the library `/usr/lib/libidn.la’ or unhandled argument `/usr/lib/libidn.la’
make: *** [sapi/cgi/php-cgi] Error 1

Cách xử lý:

cd /usr/src/
wget http://ftp.gnu.org/gnu/libidn/libidn-1.26.tar.gz
tar -zvxf libidn-1.26.tar.gz
cd libidn-1.26
./configure
make
make install
ln -s /usr/local/lib/libidn.la /usr/lib/libidn.la

Lỗi 19:

libtool: link: `/usr/lib/libxml2.la’ is not a valid libtool archive
make: *** [ext/xsl/xsl.la] Error 1

Cách xử lý:

cd /usr/src/
wget ftp://xmlsoft.org/libxml2/libxml2-2.7.3.tar.gz
tar -zvxf libxml2-2.7.3.tar.gz
cd libxml2-2.7.3
./configure –prefix=/usr
make
make install

Lỗi 20:

configure: error: Your t1lib distribution is not installed correctly. Please reinstall it.

Cách xử lý:

yum install t1lib-devel.x86_64

Lỗi 21:

configure: error: mcrypt.h not found. Please reinstall libmcrypt.

Cách xử lý:

yum install libmcrypt-devel.x86_64

Lỗi 22:

configure: error: Cannot find libtidy

Cách xử lý:

yum install libtidy libtidy-devel

Các lý do cần đọc trước khi quyết định liên hệ tôi 

 1. Tham gia group Mua bán Google Ads và Google Shopping :

  https://www.facebook.com/groups/314513929300715

 2. Tham gia group mua bán cho thuê tài khoản BM Agency :

  https://www.facebook.com/groups/1204318359703229

 3. AGOLA chỉ cung cấp dịch vụ không có dịch vụ tư vấn hiểu tới đâu bán tới đó !
 4. AGOLA ngừng cung cấp các gói dịch cho bọn có Slogan " Tuần đổi xe tháng mua nhà " hoặc liên quan !
 5. Các dịch vụ liên quan đến hướng dẫn : diễn ra từ 5-30 phút thông qua teamview hoặc ultral thời gian càng ngắn giá tiền càng cao nên các bạn đọc kỹ trước khi sử dụng
 6. Các sản phẩm dịch vụ không có thương thảo giá và cũng không có hỏi thêm
 7. Không làm việc với mấy thằng giao lưu với lũ suốt ngày dùng VPS remote này remote kia sock này sock kia đổi ngôn ngữ này đổi ngôn ngữ kia add page này sang page kia đổi đá cá kiểu con đà điều ... đây là một lũ ngu thời hiện đại khi bạn muốn vượt rào vòng đầu bạn đã gian lận thì vượt vào đít kèm với đó khả năng dính liên đơi nghi ngờ hành vi bất thường là rất cao nó như kiểu hành vi của bạn có tần xuất giống như hành vi của bọn gian lận khá nhiều nó cho bạn vào động cơ gian lận có nguy cơ nó sẽ pem luôn nhé ... và ti tỷ lý do khác nhé nếu bọn mày mà làm theo tụi nó lên cam được tao cho 20 triệu tiền cafe cà pháo
 8. Không bán vĩnh viễn mọi dịch vụ mua nhầm đòi đổi sang gói dịch vụ khác
 9. Thông tin bảo hành gần như không có nhưng cũng có một số dịch vụ có bảo hành đề nghị đọc kỹ trước khi quyết định mua
 10. Quyết định mua hàng là đồng ý các điều khoản mua bán và điều khoản không được lấy lại tiền và không bồi hoàn
 11. Mua hàng thì xin đọc kỹ điều khoản ở từng mô tả trước khi quyết định nhấc máy liên hệ ở thông tin của từng gói dịch vụ
 12. Mọi giao dịch đều được phải bắt buộc chụp màn hình chuyển khoản gửi vào Zalo
 13. Các đối tượng cố ý chuyển tiền gói này để trục lợi sử dụng gói khác đều được coi là hình vi lừa đảo ! Cố ý ghi nội dung hiểu lầm về chuyển tiền để đôi co đòi sử dụng gói dịch vụ khác cũng vậy !
 14. Tôi là dân khối A nên việc viết sai lỗi chính tả thì kệ mẹ tôi thích thì mua không thích thì đừng soi đi ra chỗ khác do tôi không có soát lại chính tả nên các bạn đọc thay vì thắc mắc thì thông cảm giùm tôi ! miễn sao tôi truyền tải thông tin bạn đọc bạn thấy hiểu được bạn sử dụng không được bạn tìm bên khác
 15. Tôi không làm việc với bọn cử nhân viên là các công ty Agency , truyền thông gọi hỏi dò hỏi luyên thuyên ! Nếu cố tình tôi sẽ dùng CRM Agency cấm lock chạy Ads vĩnh viễn khi nhìn thấy đuôi theo rõi của doanh nghiệp đó mà tôi đã gán.
 16. Tôi không làm việc với bọn nào thì tôi chạy tiền tỷ tôi tiêu tiền tỷ nhưng chạy demo trước nếu ngon thì vít lớn nhưng sau 3 ngày thuê thấy đéo thấy như cam kết về ngân sách
 17. Tôi không hợp tác ăn chia hay kiểu Win Win đôi bên có lợi
 18. Tất cả những câu hỏi khi gọi điện khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa đọc kỹ thông tin trên website sẽ được tôi từ chối vô điều kiện
 19. Không làm việc các công ty có các nhân vật nổi tiếng trên các đài báo truyền hình bởi vậy bớt quảng cáo
 20. Các đối tượng cố tình lên mạng tìm kiểm thông tin tôi và không có trao đổi được tôi dùng Zalo : O9O9.456.866 gửi STK thông tin thanh toán của tôi qua zalo đó mà vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tôi được coi là hình vi lừa đảo cố tình trọc phá và lợi dụng sử dụng lừa đảo để mong muốn sử dụng dịch vụ của tôi nhưng vì cấm nên phải làm vậy
 21. Kiến thức của đại đa số dân trên mạng không sai mà chỉ đúng với bọn gà mờ mà thôi kiểu như bạn học lớp 1 cô giáo nói 1 không trừ được cho 2 lên cấp 2 cô giáo nói 1 trừ được cho 2 ! Lúc đó cô giáo cấp 1 hay thầy giáo cấp 2 không nói ai đúng ai sai được mà tại thời điểm đó bạn thấy nó đúng còn khi đi sâu vào nó đéo đúng 😀 ! Cũng như việc tôi bán dịch vụ cho dân trong nghề việc tôi có bắt mấy thằng cấp 1 nuốt kiến thức chuyên sâu của cấp 2 là không được bởi vậy dân nào hiểu sẽ liên hệ mua chứ đừng kiểu lơ mở hỏi cho vui cửa vui nhà
 22. Không làm việc với bọn hở miệng ra là em từng có BM2500 với BM1000
 23. Không lamg việc với bọn hở mồm ra là fake mà đến cái via kiểm tra như thế nào là 1 cái via Việt hay via us... cũng đéo biết kiểm tra thế mà cứ đi nghe mấy thằng trên mạng Fake Ip , Fake đổi ngôn ngữ này ngôn ngữ kia ... tùm lum tà la login đổi via các kiểu con đa điểu rồi nghe thì vui tai mà làm cũng được không đéo có biết lý do chỉ có lý do vớ vẩn - Không tin tao đố bọn mày hỏi thử nó 1 câu via Việt là như thế nào đố thằng đó biết đó xàm xí - hay via việt là thông tin Việt Nam hahaha !
 24. Không làm việc với bọn nào thì đổi mạng 4g kết nối này kết nối kia lên cam có con cặc ấy mấy cái công nghệ cổ lỗ sĩ này bọn code tool click quảng cáo nó sài gần 10 năm nay rồi lòe dân gà hoài dần dần ko hiệu quả bọn nó ko dùng rồi lũ đó biến mất khỏi thị trường bán tài khoản
 25. Quyết tâm cấm log mọi thằng liên quan tới BM2500 vĩnh viễn hạn chế tài khoản quảng cáo liên đới từ 6 tới 2 năm kể cả cho kháng XMDT theo tút trên mạng
 26. Tiếp tục sắp tới sẽ thanh lọc toàn bộ Invoice
 27. Bọn mày nghĩ xem mẹ chúng nó giỏi vậy nhận hàng về mà chạy quảng cáo đi giàu hơn ko sao phải đi kiếm tiền dạy học ba láp ba xàm đó xem thấy quảng cáo của tụi đó trước đây chạy quảng cáo tràn lan quảng bá khóa học như đúng rồi giờ chạy đi ba láp ba xàm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
X